Alueiden kehittäminen

Tarkastettu

Alueellisen kehittämisen tavoitteena on tukea yrittäjyyden ja tuotantotoiminnan edellytyksiä kunkin alueen omiin vahvuuksiin perustuen sekä luoda viihtyisiä, toimivia ja turvallisia asuinympäristöjä asukkaille. Alueiden kehittymisessä onnistuminen edellyttää vahvaa yhteistyötä ja samansuuntaista toimintaa julkisen sektorin eri toimijoilta, yrityksiltä, oppilaitoksilta ja muilta osaamiskeskuksilta sekä kansalaisilta.
 

tags

Annukka Mäkinen

Annukka Mäkinen
Annukka
Mäkinen
Erityisasiantuntija, alueellinen kehittäminen
Vastuualueet
  • EU:n alue- ja rakennepolitiikka
  • aluepolitiikka, aluepoliittinen suunnittelu
  • Itämeri-asiat
Puhelinnumero
+358 9 771 2530
Organisaatio
lateral-image-right