Vaalit

Euroopan parlamentin vaalit

Tarkastettu
perhe maatalon pihalla

Viiden vuoden välein pidettävissä vaaleissa valitaan jäsenet Euroopan parlamenttiin kaikista EU:n jäsenvaltioista. Seuraavat Euroopan parlamentin vaalit järjestetään vuonna 2019. 

Parlamentti edustaa Euroopan unionin kansalaisia. Parlamentti päättää unionin laeista ja budjetista jäsenmaiden hallituksia edustavan neuvoston kanssa. Se hyväksyy kansainväliset sopimukset ja unionin uudet jäsenmaat. 

Parlamentissa on 751 jäsentä unionin 28 jäsenmaasta. Kunkin jäsenmaan edustajien lukumäärä määräytyy pääasiassa maan väkiluvun mukaan. Suomesta jäseniä valitaan 13.

Euroopan unionin päätökset vaikuttavat kuntien toimintaan

Huomattava osa unionin lainsäädäntöä koskee alueiden ja kuntien toimivaltaan kuuluvia asioita. EU-lainsäädännön vaikutus kuntiin on erityisen suuri Suomen kaltaisissa maissa, joissa kuntien toimiala on laaja. EU on viime vuosina vaikuttanut kuntien toimintaan esimerkiksi kilpailupolitiikassa ja julkisissa hankinnoissa. 

Suomessa kunnilla on tärkeä asema myös EU:n ympäristölainsäädännön toimeenpanijoina. EU vaikuttaa kuntien toimintaan esimerkiksi energian ja liikenteen, aluepolitiikan, maahanmuuttopolitiikan sekä tietoyhteiskunta- ja tasa-arvokysymyksien saralla.

Viime vuosina EU:n asialistalle on noussut monia uusia kuntien toiminnan kannalta tärkeitä aloja, kuten sosiaali- ja terveydenhuolto sekä koulutus. EU käsittelee entistä enemmän myös työllisyys- sekä kulttuuriasioita.

nainen ja tyttö

Kuntaliiton EU-edunvalvonnan tavoitteet ja kärkihankkeet 2016

narrow
kuvituskuva

Kuntaliiton Brysselin toimisto

narrow
vaalilipuke

Europarlamenttivaalit

Oikeusministeriön ylläpitämä sivusto

narrow
ihmisiä kokouksessa

Euroopan parlamentin kotisivut

narrow

Erja Horttanainen

Erja Horttanainen
Erja
Horttanainen
EU-asiain päällikkö
Vastuualueet
  • EU:n päätöksentekojärjestelmä ja toimintapolitiikat
  • EU:n alueiden komitea
  • Kuntaliiton EU-politiikka
  • Euroopan neuvoston kunta- ja aluehallintokongressi
  • Maahanmuuttoasiat
Puhelinnumero
+358 9 771 2528
Organisaatio