Konserniohjaus ja omistajapolitiikka

Tarkastettu
Konserniohjaus

Kuntaliitto suosittelee, että kunta määrittelee omistajapoliittiset linjaukset, jotka ohjaavat sekä kunnan omaa omistamista että pääomasijoituksia tytär- ja osakkuusyhteisöihin. Kuntien ja kuntakonsernien käyttöomaisuus ja sijoitukset ovat yhteensä 50 miljardia euroa. 

Konserniohjaus ja omistajapolitiikka -sivustolla käsittelemme seuraavat asiat:

Konserniohjaus 

Liikelaitoksen ja muun taseyksikön taloudenohjaus 

Omistajapolitiikka.

Aiheesta lisää Kuntaliiton verkkopalvelussa:

tags

Sari Korento

Sari Korento
Sari
Korento
Kehittämispäällikkö
Vastuualueet
  • kirjanpitolautakunnan kuntajaoston sihteeri
  • talouden ohjaus
  • tarkastus
  • sisäinen valvonta
  • riskienhallinta
Puhelinnumero
+358 9 771 2616
Organisaatio
Kuntaliiton julkaisu

Kunnan toiminnan johtaminen ja hallinta sekä omistaja- ja konserniohjaus

Kuntaliiton suositusten perustelut. Kuntaliiton suositukset on laadittu ohjeeksi ja tueksi kuntien omille konserni- ja omistajaohjauksen sekä riskienhallinnan toimintaohjeille.
 

lateral-image-left