Lakiasiat

Kuntaliitto valvoo kuntasektorin etua lainsäädännön valmistelussa. Kuntaliiton lakimiehet neuvovat ja avustavat kuntia ja kuntayhtymiä sekä niiden luottamushenkilöitä oikeudellisissa kysymyksissä.

Annamme puhelin- ja sähköpostineuvontaa, laadimme lausuntoja, oppaita ja julkaisuja ja ylläpidämme verkkosivuja. Lisäksi käymme kouluttamassa kuntakenttää ja luottamushenkilöitä.

Kuntaliiton lakiyksikön keskeisiä palvelualueita ovat 

  • kuntien hallinto ja johtamisjärjestelmä
  • päätöksenteko ja hallintomenettely
  • julkisuus ja tietosuoja
  • sopimus-, vahingonkorvaus-, yhtiö- ja muu yksityisoikeus sekä
  • julkiset hankinnat.

Palvelemme ensisijaisesti palvelusähköpostien kautta.

Lakiyksikön yhteydessä toimiva julkisten hankintojen neuvontayksikkö antaa maksutonta palvelua kuntien hankinta-ammattilaisten lisäksi myös valtion hankintayksiköille, erityisesti lainsäädäntöä ja hankintamenettelyjä koskevaa neuvontaa.

Kuntaliiton yksiköt antavat oikeudellista neuvontaa omilla toimialoillaan. Katso

KT Kuntatyönantajat antaa oikeudellista neuvontaa työ- ja virkasuhteisiin liittyvissä kysymyksissä palvelusähköpostiensa kautta.

Ruotsinkielistä palvelua antavat lakimiehet  löytyvät henkilöstöluettelosta.

kuntavaalit

Kuntavaalit 9.4.2017

Kuntavaalit.fi kertoo, mistä 9.4. kuntavaaleissa ja kuntien toiminnassa on kyse. Kuntaliitto kannustaa kaikkia äänestämään. Voit olla mukana innostamassa äänestämään jakamalla oheista videota.

lateral-image-left