Julkisuus ja tietosuoja

Tarkastettu
kaksi henkilöä katsoo materiaalia

Kuntien toiminnan avoimuutta säätelevät julkisuus- ja henkilötietolainsäädäntö. Julkisuuslaki koskee lähinnä asiakirjatietoja ja niiden käsittelyä, henkilötietolaki henkilötietojen ja -rekistereiden käsittelyä. Vuonna 2018 toukokuussa voimaan tuleva EU:n tietosuoja-asetus korvaa nykyisen henkilötietolain.

Julkisuuteen ja tietosuojaan liittyvät aiheet ovat Kuntaliiton lakiasiainyksiköltä useimmin kysyttyjen kysymysten joukossa.

Julkisuus- ja henkilötietolait säätelevät kuntien toiminnan avoimuutta. Julkisuuslaki koskee viranomaisten asiakirjatietoja ja niiden käsittelyä, henkilötietolaki ja EU:n tietosuoja-asetus henkilötietojen ja -rekistereiden käsittelyä.

Julkisuuslain taustalla on perustuslaissa turvattu julkisuusperiaate. Julkisuusperiaatteen mukaan viranomaisen asiakirjat ovat viimeistään valmistuttuaan julkisia, paitsi lain nojalla salassa pidettävät asiakirjat.

Julkisuusperiaatteen mukaan jokainen voi saada tietoja julkisista asiakirjoista. Julkisuuslaissa täsmennetään miltä osin viranomaisen asiakirjat ovat salaisia. Salaisista asiakirjoista sivullinen ei saa ilman lupaa tai valtuutusta tietoja.

Henkilötietolaki ja EU:n tietosuoja-asetus perustuvat yksityisyyden suojaan. Henkilötietoja saa käsitellä ja henkilörekistereitä saa perustaa, mutta henkilötietojen käsittelylle tarvitaan aina lainmukaisia perusteita. Henkilörekisteristä ei saa aina luovuttaa sivulliselle tietoja, vaikka tiedot olisivat julkisia.

Lisää aiheesta:

Salassa pidettävien asiakirjojen ja henkilötietojen käsittelystä
Kuntaliiton yleiskirje 10/80/2008, Taisto Ahvenainen, 7.3.2008

Julkisuuslain muutokset voimaan 1.10.2005
Kuntaliiton yleiskirje 19/80/2005, Taisto Ahvenainen, 16.9.2005

Kuntaviestinnän opas 
Kuntaliitto, 2016

Henkilötiedot ja salassapito opetustoimessa
Opetus ja kulttuuri
 

Muualla verkossa

Laki viranomaisten toiminnan julkisuudesta 21.5.1999/621
FINLEX

Henkilötietolaki 22.4.1999/523
FINLEX

EU:n tietosuoja-asetus

tags

Palvelusähköposti hallintolakimiehet

Palvelusähköposti hallintolakimiehet
Palvelusähköposti
hallintolakimiehet
hallintolakimiehet[at]kuntaliitto.fi
Vastuualueet
 • Palvelusähköposti hallintolakimiehet
 • Mm. kuntien hallintoon ja johtamisjärjestelmään, päätöksentekoon ja hallintomenettelyyn sekä julkisuuteen ja tietosuojaan liittyvät kysymykset
 • Palvelemme kuntien henkilöstöä ja luottamushenkilöitä heidän tehtäviinsä liittyvissä asioissa. Suosittelemme käyttämään ensisijaisesti palvelusähköpostiamme.
 • hallintolakimiehet@kuntaliitto.fi
Organisaatio

Tarja Krakau

Tarja Krakau
Tarja
Krakau
lakimies
Vastuualueet
 • kuntalaki ja yleinen kunnallisoikeus
 • hallintomenettely
 • julkisuus ja tietosuoja
Puhelinnumero
+358 9 771 2592
Organisaatio

Ida Sulin

Ida Sulin
Ida
Sulin
lakimies
Vastuualueet
 • kuntalaki ja yleinen kunnallisoikeus
 • hallintomenettely
 • julkisuus ja tietosuoja
 • kielilaki
 • tasa-arvo ja yhdenvertaisuus
Puhelinnumero
+358 9 771 2467
Organisaatio

Susanna Ijäs

Susanna Ijäs
Susanna
Ijäs
lakimies
Vastuualueet
 • kuntalaki ja yleinen kunnallisoikeus
 • hallintomenettely
 • julkisuus ja tietosuoja
Puhelinnumero
+358 9 771 2097
Organisaatio

Riitta Myllymäki

Riitta Myllymäki
Riitta
Myllymäki
johtava lakimies
Vastuualueet
 • kuntalaki ja yleinen kunnallisoikeus
 • hallintomenettely
 • julkisuus ja tietosuoja
 • vaalilainsäädäntö
 • kielilaki
 • kuntaliitokset
Puhelinnumero
+358 9 771 2463
Organisaatio

Saija Haapalehto

Saija Haapalehto
Saija
Haapalehto
lakimies
Vastuualueet
 • kuntalaki ja yleinen kunnallisoikeus
 • hallintomenettely
 • julkisuus ja tietosuoja
Puhelinnumero
+358 9 771 2308
Organisaatio