Iäkkäiden palvelut

Laatusuositus

Tarkastettu

Laatusuositus hyvän ikääntymisen turvaamiseksi ja palvelujen parantamiseksi

Sosiaali- ja terveysministeriön ja Kuntaliiton antaman laatusuosituksen (STM julkaisuja 2013:11) tavoitteena on turvata mahdollisimman terve ja toimintakykyinen ikääntyminen. Toimintakykyinen vanhuus parantaa elämänlaatua, vähentää sosiaali- ja terveyspalvelujen tarvetta ja hillitsee hoitokustannusten kasvua.

Lisäksi tavoitteena on tukea kuntia väestörakenteen muutoksessa ja vanhuspalvelulain (980/2012) toimeenpanossa.

Tärkeää on, että kunnat varautuvat kaikessa toiminnassaan ikärakenteen muutoksiin ja turvaavat laadukkaat ja oikea-aikaiset palvelut iäkkäille. Laatusuositus tukee tässä tehtävässä kuntapäättäjiä. Se on tarkoitettu myös sosiaali- ja terveyspalvelujen tuottajien ja kolmannen sektorin toimijoiden käyttöön.

Laatusuositus tarkastelee ikääntyneiden terveyden ja toimintakyvyn lisäksi osallisuutta, asumista, palveluja sekä hoiva- ja hoitopalvelujen henkilöstöä ja johtamista.

Palvelujen rakennetta ja toimintatapoja on muutettava niin, että kotiin annettavaa tukea lisätään ja monipuolistetaan. Erityisen tärkeää on lisätä erilaisia kuntoutuspalveluja. Laatusuositus korostaa myös ravitsemuksen ja liikunnan merkitystä hyvinvoinnin keskeisinä osatekijöinä.

Laatusuosituksessa on valtakunnalliset tavoitteet iäkkäiden hoivapalvelujen rakenteelle, suositus henkilöstön kohdentamisesta kotihoidossa sekä suositus henkilöstömitoituksesta tehostetussa palveluasumisessa, laitoshoidossa ja terveyskeskuksen pitkäaikaishoidossa. 

THL seuraa palvelujen sekä henkilöstön määrän ja tehtävärakenteen kehitystä kunnissa ja toimintayksiköissä vanhuspalvelulain seurantakyselyjen avulla.

Edellinen Ikäihmisten palvelujen laatusuositus oli vuodelta 2008 ja ensimmäinen Ikäihmisten hoitoa ja palveluja koskeva laatusuositus annettiin vuonna 2001. 

Muualla verkossa

tags

Eevaliisa Virnes

Eevaliisa Virnes
Eevaliisa
Virnes
Erityisasiantuntija
Vastuualueet
  • vanhuspalvelut
  • kotipalvelut
  • omaishoito
  • asumispalvelut
  • laitoshoito
Puhelinnumero
+358 9 771 2364
Organisaatio

Hannele Häkkinen

Hannele Häkkinen
Hannele
Häkkinen
Erityisasiantuntija
Vastuualueet
  • sosiaali- ja terveydenhuollon EU-asiat
  • rajat ylittävä terveydenhuolto
  • tapaturmayhteistyö
  • työterveyshuolto
  • HOPE-asiantuntijavaihto
Puhelinnumero
+358 9 771 2307
Organisaatio