Alueet ja yhdyskunnat -yksikkö

Jätehuolto

Tarkastettu
Jätehuolto

Kunnan on voimassa olevan jätelain mukaan järjestettävä asumisessa syntyvän jätteen sekä sosiaali- ja terveyspalveluissa ja koulutustoiminnassa ja julkisessa hallinto-ja palvelutoiminnassa syntyvän yhdyskuntajätteen käsittely.

Kunnan vastuulla on myös liikehuoneistossa syntyvä yhdyskuntajäte, joka kerätään kiinteistöllä yhdessä edellä tarkoitetun jätteen kanssa sekä muu yhdyskuntajäte, joka kerätään yhdessä edellä tarkoitetun jätteen kanssa alueellisessa putkikeräysjärjestelmässä. Kunta vastaa myös yritysten muun jätteen jätehuollosta, jos sitä ei saatavissa markkinoilta ja jäte soveltuu kunnalliseen jätehuoltojärjestelmään.
 
Jätehuollon järjestämisestä säädetään jätelaissa (646/2011), joka on tullut voimaan 1.5.2012. Lakiin liittyy useita siirtymäkausia.

Alla olevista linkeistä pääset uutta jätelakia koskevaan liiton yleiskirjeeseen, lakitekstiin finlexissä sekä lain eduskuntakäsittelyä koskeville nettisivuille.

Uudesta jätelaista on tietoja sivustolla Jätelakiehdotus 2010, johon pääset alla olevasta linkistä "Jätelaki". 

Lisätietoa:

tags

Tuulia Innala

Tuulia Innala
Tuulia
Innala
erityisasiantuntija, kuntatekniikan kehittäminen
Vastuualueet
  • Jätehuolto
  • Vesihuolto
  • Hulevesien hallinta
Puhelinnumero
+358 9 771 2565
Organisaatio
Jätehuolto

Opas jätehuollon omistajaohjaukseen

Päättäjäopas tarjoaa tietoa jätehuollon omistajaohjauksesta ja kunnan roolista kunnallisen jätehuollon järjestäjänä sekä selventää eri kuntatoimijoiden ja luottamuselinten tehtäviä ja vastuita.

lateral-image-right