Yhdyskunnat ja maankäyttö 

Maankäyttöpolitiikka

Tarkastettu

Kuntien toimintaedellytysten parantaminen ja toimintatapojen kehittäminen kaavoituksessa ja muussa maankäytön suunnittelussa ja toteuttamisessa on päätehtävämme.

Huolehdimme kuntien eduista kaavoitus- ja maankäyttölainsäädäntöä ja siihen liittyvää ohjeistusta uudistettaessa. Annamme kaavoitusta ja maapolitiikkaa koskevaa koulutusta ja neuvontaa kuntien yhdyskuntasuunnittelusta ja maankäytön toteuttamisesta vastaaville. Levitämme tietoa hyvistä toimintatavoista ja kokemuksista.​

tags

Matti Holopainen

Matti Holopainen
Matti
Holopainen
kehittämispäällikkö
Vastuualueet
  • maapolitiikka
  • kiinteistönmuodostus
  • kiinteistöverotus
  • paikkatiedot (GIS)
  • rekisterihallinto
Puhelinnumero
+358 9 771 2269
Organisaatio

Ulla Hurmeranta

Ulla
Hurmeranta
johtava lakimies
Vastuualueet
  • maankäyttö- ja rakennuslaki
  • kaavoitukseen ja rakennusvalvontaan liittyvä lainsäädäntö
Puhelinnumero
+358 9 771 2539
Organisaatio
Kaupunkinäkymä

Yhdyskuntarakenne ja infra kilpailukykytekijänä tulevaisuuden kunnassa

Yhdyskuntien linjaukset hyväksytty Kuntaliiton hallituksessa 28.4.2016
 

lateral-image-right
Infra-julkaisun kansi

Tee oikeat valinnat yhdyskuntien kehittämisessä

lateral-image-left