Toimitilat

Sisäilmaongelmien ehkäisy ja hoito

Tarkastettu

Hyvä sisäympäristö vaikuttaa merkittävästi ihmisten hyvinvointiin. Sisätiloissa vietetään suurin osa elinajasta. Laadukas sisäympäristö tukee toimintojen ja työn optimaalista sujumista ja edistää tilojen
käyttäjien hyvinvointia.

Hyvä sisäympäristö on myös tärkeä tuotantotekijä. Lisäksi rakennuksen arvo säilyy, kun kunnossapito ja mahdolliset sisäympäristöongelmat hallitaan hyvin ja korjaukset kohdennetaan oikein. Rakennuksiin liittyvät sisäympäristöongelmat ovat kuitenkin valitettavan yleisiä.

Ongelmat voivat tulla esiin viihtyvyyshaittoina, mutta ne voivat aiheuttaa myös rakennuksesta johtuvaa oireilua ja jopa sairauksia. Sisäympäristöongelmat voivat olla hankalia, monisyisiä ja aikaa vieviä. Lisäksi niihin voi kietoutua työyhteisön tilanteeseen, viestintään ja johtamiseen liittyviä ongelmia, jotka vaikeuttavat entisestään sisäympäristöongelmien hoitamista.

Rakennusten koko elinkaaren (suunnittelu, rakentaminen, ylläpito) vaiheisiin tulee kiinnittää huomiota. Erityinen painopiste tulee kohdistaa ennaltaehkäisevään kiinteistönpitoon sekä laadukkaaseen kiinteistönhoitoon ja siivoukseen. Kuntien tulee huolehtia näihin liittyvästä riittävästä resursoinnista.

Kaikki sisäilmaongelmat eivät suinkaan ole homeongelmia. Tilojen käyttäjä, joka kokee saavansa oireita, ei itse luonnollisesti pysty sanomaan mistä oireet johtuvat. Siksi on tärkeää, että kaikki ilmoitukset sisäilmaongelmaepäilyistä otetaan vakavasti ja ne selvitetään välittömästi. Ongelmien peittely ja asioiden hoidon viivyttely vain pahentaa tilannetta. Sisäilmaongelmien tutkimiseen kehitetään jatkuvasti uusia menetelmiä. Näihin on syytä suhtautua pidättyvästi ennen kuin ne on hyväksytty asiantuntijatahojen riittävän näytön perusteella. Tutkimuksiin tulee siis käyttää vain hyväksyttyjä menetelmiä. 

tags

Jussi Niemi

Jussi Niemi
Jussi
Niemi
tilapalvelupäällikkö
Vastuualueet
 • Kunnallisen toimitilaomaisuuden kehittäminen; kiinteistöjohtamisen ohjaus.
Puhelinnumero
+358 9 771 2115
Organisaatio
Koululuokka

Sisäilmasto ja energiatehokkuus SE 5 -projekti

  lateral-image-left
  Kirjastokuva

  Sisäympäristöongelmien ratkaiseminen kuntien rakennuksissa. Ohje toimintatavoista sisäympäristöongelmia hoitaville ryhmille ja henkilöille

  Työterveyslaitos, Helsinki, Espoo, Vantaa, Kuopio ja Suomen Kuntaliitto ovat työstäneet päättyvässä yhteistyöhankkeessaan toimintaohjeen kunnille sisäympäristöongelmien ratkaisemiseksi kuntien rakennuksissa.
   

  lateral-image-right