Uutishuone

Uutishuoneesta löydät Kuntaliiton tiedotteet sekä Kuntaliiton ja Kuntaliitto-konsernin tuottaman ajankohtais- ja uutissisällön.

Suomen kuuden suurimman puolueen jäsenet ovat keski-iältään vanhempia kuin puolueen kannattajat, käy ilmi Turun yliopiston tutkijaryhmän tutkimukse

Raportointi Valtiokonttorille XBRL-muodossa

Suomi on jäänyt jälkeen pohjoismaisia naapurimaitaan liikenneinfran kehittämisessä. Ellei Suomi päätä toimia toisin, maamme tulee käyttämään edelleen paljon rahaa liikenneinfraansa, mutta vailla selkeää näkemystä, mitä ollaan tekemässä missäkin, milloin ja miksi.

Pohjoismaisista verrokeista Ruotsilla, Norjalla ja Tanskalla on jopa vuoteen 2029 asti suuntaavat strategiat, joissa on hahmoteltu, miten maat kehittävät sisäisiä ja ulkoisia yhteyksiään ja parantavat siten saavutettavuuttaan ja kilpailukykyään.

Maakuntahallitusten puheenjohtajat haluavat, että maakunnilla on selkeä rooli myös kansainvälisissä ja EU-asioissa. 

Esityslistan avaaminen vasta kokouksessa on pahin virhe jonka valtuutettu voi tehdä, sanoo vuodesta 1965 Kotkan valtuustossa istunut Esko A

SDP:n kansanedustaja Sirpa Paatero pitää esitetyn maakuntahallinnon ensimmäisinä hyvän hallinnon ja demokratian vastaisina merkkei

Rakennetun omaisuuden tila ROTI 2017 -raportti luovutettiin kunta- ja uudistusministeri Anu Vehviläselle 14.3.2017 Säätytalolla Helsingissä.

Sote-uudistus herättää poliitikoissa tunteita kauhusta ahdistuksen kautta iloon ja rauhaan.

Pelko Siun soten mahdollisesta hajoamisesta sote-uudistuksen ja erityisesti valinnanvapauden takia on turha, vakuuttaa perhe- ja peruspaveluministe

Maankäyttö- ja rakennusasetuksen muutoksella (145/2017) kaavaselostusten sisältöä koskeviin 10, 17 ja 25 §:iin lisättiin uusi momentti, jossa sääde

Helsingin yliopiston siviilioikeuden professori emeritius Erkki Aurejärvi tietää, mitä suomalainen vallankäyttö on.

Voi voi muuttaa paljon lakitekstiä.

Sää- ja ilmastoriskit voivat toteutuessaan vahingoittaa kuntien toimintakykyä ja sen asukkaiden hyvinvointia.

Suomessa oli vuonna 2015 runsaat 890 000 eläkeläiskotitaloutta.

Kuntapäättäjistä peräti 58 prosenttia on törmännyt lahjontaan, suhteiden hyödyntämiseen tai muuhun epäeettiseen toimintaan oman organisaationsa sis

Kaksoiskuntalaisuuden mahdollisuuden selvittäminen saa tukea myös kokoomuksen eduskuntaryhmästä, jonka viime viikolla julkaisemassa maankäyttö- ja

Raaseporin kaupunginjohtaja Tom Simola on nimitetty lehtiyhtiö Förlags Ab Sydvästkustenin toimitusjohtajaksi.

Kela on saanut huomautuksen ongelmista toimeentulotukihakemusten käsittelyssä.

Viime kuntavaaleissa valittiin valtuustoihin 18-vuotiaita valtuutettuja yhteensä 28.