Kuntaliitto on kuntien ja alueiden puolestapuhuja, kehittäjä ja asiantuntija

Kunnat luovat perustan asukkaiden hyvälle elämälle.​ Kuntaliitto tekee työtä, jotta kunnat onnistuvat tehtävässään.

Etusivu

Kunnat toivovat lisää luottamusta ja vapauksia - Kuntaliitto julkisti hallitusohjelmatavoitteensa

Eri kokoisille ja erilaisille kunnille on turvattava vapaus päättää miten ne järjestävät palvelut oikea-aikaisesti, taloudellisesti kestävästi ja vaikuttavasti.

lateral-image-right

Uusien kestävien kuntien roolit ja toimintatavat

Millaisia ovat tulevaisuuden kuntien roolit ja niiden erityispiirteet. Esittelemme kuusi erilaista roolia.

lateral-image-left

Uusin blogi

Tapahtumat

31.1.

Webinaarissa käymme läpi laadukkaan kiinteistöstrategia elementtejä niin hallinnollisesta kuin käytännän näkökulmasta. Tervetuloa mukaan kuulemaan asiantuntijapuheenvoroja, esittämään kysymyksiä sekä keskutelemaan kiinteistöjohtamisesta yhdessä kollegojen kanssa!

1.2.
Yhdyskunnat ja ympäristö
Tietoyhteiskunta ja digitalisaatio

Webinaarissa tarkastellaan viranomaisten välistä yhteistyötä erityisesti tietojen liikkumisen näkökulmasta.

Julkaisut

Julkaisun kansi

Selvitys hulevesien laadusta

Selvityksen avulla eri toimijat voivat huomioida huleveden laatuun vaikuttavia tekijöitä, jotta vedenlaatua voidaan yleisellä tasolla arvioida tai valita sopivat mitattavat suureet, ja edelleen tämän pohjalta kartoittaa tarpeita ja mahdollisuuksia huleveden laadunhallintaan.
Tutustu julkaisuun

Seuraa meitä ja keskustele kanssamme

Uusimmat asiantuntijasivujen päivitykset