Aluekehittämisen keskustelujen simulointi alkuvuodesta 2018

Aluekehittämisjärjestelmän uudistamisen yhtenä uutena elementtinä ovat valtion ja maakunnan välillä käytävät aluekehittämisen keskustelut. Aluekehittämisen keskustelut edeltävät maakunnan ja valtion välistä julkisen talouden suunnitelmaa koskevaa neuvottelua. Keskustelut on tarkoitus käydä vuosittain alueiden kehittämisen tavoitteista ja toimeenpanosta ja ne pohjautuvat valtioneuvoston aluekehittämispäätökseen, voimassa oleviin maakunnallisiin strategioihin ja aluekehityksen ajankohtaiseen tilannekuvaan maakunnassa. Maakunnan tilannekuva tuotetaan vielä kehitteillä olevan työkalun kautta sisältäen laaja-alaisesti määrällistä ja laadullista, suurelta osin kuntapohjaista tilasto- ja analyysitietoa. Keskusteluissa ei siis vielä puhuta rahasta, mutta keskustelujen on mahdollisuus tarjota syötteitä myös varsinaisiin JTS-neuvotteluihin.

Alkuvuodesta 2018 käytävät aluekehittämisen keskustelut toteutetaan osana valtion ja uusien maakuntien rahoitus- ja ohjausprosessien simulointia. Ensimmäisellä keskustelukierroksella on tarkoituksena saada syötteitä alkuvuonna 2018 toteutettavaan talousneuvottelun simulointiin (ks. Kuntalehden uutinen ”Maakuntien kenraaliharjoitukset alkoivat” 15.9.2017).

On tärkeää, että maakunnat valmistautuvat keskusteluun käymällä etukäteen läpi niin kuntien kuin muiden keskeisten sidosryhmien kanssa keskeiset maakunnassa aluekehityksen kannalta merkittäviksi tunnistettavat ilmiöt ja keskusteluun nostettavat teemat. Loppuvuodesta valmistuvat maakuntaohjelmat vuosille 2017-2021 antavat hyvän pohjan valmistautumiseen. Alkuvuoden 2018 harjoituksen osalta ao. maakunnan liitto koordinoi keskeisten kehittämisessä mukana olevien tahojen valmistautumisen keskusteluun. Myös kuntaedustuksen osallistuminen varsinaiseen keskusteluun on huomioitava neuvottelukokoonpanoa koottaessa. Kunnat on tärkeä sitouttaa aluekehityskeskustelujen valmisteluprosessiin heti harjoitusvaiheessa jotta saadaan luotua aluekehittämisen kannalta vahva pohja yhteistyölle myös tulevaisuudessa.

Tagit
Annukka Mäkinen

Etunimi
Annukka
Sukunimi
Mäkinen
Kehittämispäällikkö, aluekehitys

Yhteystiedot
Puhelinnumero
+358 9 771 2530
Kännykkä
+358 40 594 1252
Vastuualueet
  • EU:n alue- ja rakennepolitiikka
  • aluepolitiikka, aluepoliittinen suunnittelu
  • Itämeri-asiat
Organisaatio
Suomen Kuntaliitto ry
Yksikkö
Alueet ja yhdyskunnat
Tiimi
Alueet ja elinkeinot