Koulutus on osallistujille maksuton

Automatisoidun talousraportoinnin koulutusohjelman infotilaisuudet

Valtiovarainministeriö järjestää koulutusohjelman, jonka tarkoituksena on kouluttaa kuntayhtymiä sekä kunta- ja maakuntatoimijoita tulossa oleviin taloustiedon hallinnan, raportoinnin ja tilastoinnin uudistuksiin. Koulutuksissa käsitellään kuntayhtymiä, kuntia sekä maakuntia koskevien taloustietojen yhteisiä määrityksiä ja niiden soveltamista, uusia taloustietojen raportointimalleja ja raportointiin liittyviä palveluja sekä tarvittavaa ohjeistusta. Koulutukset ovat samanaikaisesti sekä Kuntatieto-ohjelman että hallituksen sote- ja maakuntauudistuksen toimeenpanoa. Niillä tuetaan uudistuksen mukanaan tuomia muutoksia eri osapuolten talous- ja henkilöstöhallinnon tiedonhallinnan tehtävissä.

Koulutusohjelmaan saavat osallistua kuntayhtymien, kuntien ja tulevien maakuntien talous- ja henkilöstöhallinnon kehittäjät ja asiantuntijat. Lisäksi osallistua voivat kuntayhtymien, kuntien ja tulevien maakuntien talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukeskusten ja tietojärjestelmätoimittajien edustajat sekä kuntayhtymien, kuntien ja tulevien maakuntien tilintarkastajat.

Tietoa infotilaisuudesta saa mielellään välittää myös muille kuntasektorin kollegoille ja kutsua heidät mukaan koulutukseen.

Koulutuksiin liittyvät ensimmäiset infotilaisuudet järjestetään:

  • tiistaina 14.11.2017 klo 9–16 Oulu, Original Sokos Hotel Arinan koulutustilat, Kauppakeskus Valkea, 4. krs, Isokatu 25. Ilmoittautuminen (tämän linkin kautta) 3.11.2017 mennessä.
  • torstaina 30.11.2017 klo 9–16 Helsinki, Royal at Crowne Plaza, Mannerheimintie 50. Ilmoittautuminen (tämän linkin kautta) 20.11.2017 mennessä.

Infotilaisuuksissa käsitellään kuntien ja maakuntien uudistuksen tilannetta yleisesti. Mitä tarkoittaa kuntien raportoinnin kannalta uusi, automatisoitu raportointipalvelu? Miten taloustiedon tietosisältö muuttuu ja miten talousraportointi hoidetaan jatkossa? Miten kuntien, kuntayhtymien ja maakuntien talous- ja toimintatiedot tulee jatkossa toimittaa?

Lisätietoja antavat:

Infotilaisuuden sisällöstä valtiovarainministeriössä:
Niina Huotari, niina.huotari(at)vm.fi

Ilmoittautumisista, järjestelyistä ym. asioista Tilastokeskuksessa: 
Leila Kaunisharju, leila.kaunisharju(at)tilastokeskus.fi

Kunta- ja maakuntatalouden tietopalvelusta Valtiokonttorissa:
Anne Melanen, anne.melanen(at)valtiokonttori.fi

Lue lisää aiheesta muualla verkossa:

Tagit