Kuntamarkkinat 2017

Digitalisaatioaiheita Kuntamarkkinoilla

Kuntaliiton tietoyhteiskuntayksikön järjestämiä seminaareja Kuntamarkkinoilla 2017. Digitalisaatiota käsitellään eri näkökulmistaan myös useissa muissa seminaareissa, kannattaa katsoa ohjelma ja rekisteröityä osallistujaksi osoitteesta www.kuntamarkkinat.fi

Keskiviikko 13.9.2017, kaikkien seuraavien seminaarien tila B 3.3

12.00 - 12.45 Kansallinen ICT-yhteistyö tukena murroksessa

 • Tulevaisuuden kunnan digitalisointi -projekti käynnistyy 2018. Kunnissa eletään suurten uudistusten myötä myös ICT:n ruuhkavuosia. Muutokseen sisältyy riskien lisäksi aina myös mahdollisuuksia. Tulevaisuuden kunnan digitalisointi -projektin myötä Kuntaliitossa kokeillaan uusia tapoja tehdä yhteistyötä kuntien kesken digitalisoinnin alueella. Puhuja: Elisa Kettunen, erityisasiantuntija Suomen Kuntaliitto ry
 • Kunta.fi kuntien yhteinen verkkojulkaisualusta. Turku lahjoitti turku.fi -julkaisualustan avoimena lähdekoodina kaikkien kuntien käyttöön. Varkauden kaupunki oli ensimmäisiä pioneereja sen käyttöönotossa. Nyt turku.fi on muuttunut kunta.fi:ksi ja yhteistyö kuntien yhteisen verkkoalustan kehittämisen ympärille on käynnistymässä. Puhujat: Sanna Moisala, erityisasiantuntija Turun kaupunki ja Kaisu Tolvanen, markkinointi- ja viestintäpäällikkö, Varkauden kaupunki

13.00 - 13.45 Yhteistä tiedonhallintaa kunnissa ja kansallisesti, YTI, KA ja 6Aika

 • Kuntien kokonaisarkkitehtuurityö (KA). Kuntasektorin arkkitehtuurin ohjausryhmän tarkoituksena on ohjata ja tukea Kuntaliitossa, kunnissa ja kuntayhtymissä tehtävää yhteistä arkkitehtuurityötä. Puheenvuorossa kerrotaan ryhmän työskentelystä ja ajankohtaisista asioista. Puhuja: Jari Ylikoski, erityisasiantuntija, Suomen Kuntaliitto
 • YTI – Yhteinen tiedon hallinta – on osa Digitalisoidaan julkiset palvelut –kärkihankekokonaisuutta. Puheenvuorossa kerrotaan VRK:n vastaamista YTI-hankkeen toteutuksista (Yhteentoimivuusvälineistö, tiedon jakeluratkaisu Suomi.fi-palveluväylää hyödyntäen, Omadata julkisessa hallinnossa). Puhuja: Jaana Nevalainen, hankepäällikkö, VRK
 • Seesam aukene! Datan avaaminen ja rajapinnat kuuden kaupungin voimin. 6Aika-ohjelman Avoin data ja rajapinnat -kärkihankkeessa kuutoskaupungit avaavat yhteistyössä tietovarantojaan avoimeksi dataksi sekä luovat toimintaympäristöä datan yritysten ja kehittäjien käyttöön.

14.00 - 14.45 Suomi.fi-palvelut - hyötyjen realisoituminen kuntasektorilla

 • Suomi.fi-palveluiden hyötyjen realisoituminen kuntasektorilla. Puhuja Jari Ylikoski, erityisasiantuntija, Kunta-KaPA, Kuntaliitto
 • Palvelutietovaranto (PTV) -integraatio - Turku Case. Puhuja Harri Nevala, IT-hankepäällikkö, Turun kaupunki
 • Suomi.fi-viestit. Puhuja Hannu Korkeala, johtava asiantuntija, Väestörekisterikeskus

15.00 - 15.45 ICT-lakihankkeet ja tiedonhallinnan kokonaisuus

 • Tiedonhallinnan kehittyvä lainsäädäntö, Sami Kivivasara, valtiovarainministeriö
 • Sähköinen arkistointi ja SAPA, Markus Merenmies, Kansallisarkisto

16.00 - 16.45 Tietosuojan ja digitaalisen turvallisuuden kehittyminen julkishallinnossa

 • Tietosuojahankkeen esittely – ota tietosuoja-asetuksen vaatimukset haltuun! Kuinka koulutan ja ohjeistan henkilöstöä tietosuojan osalta, Tuula Seppo, Kuntaliitto
 • Miten uudistettu VAHTI voi auttaa organisaatiotasi turvallisuuden kehittämisessä, Kimmo Rousku, valtiovarainministeriö

 

Torstai 14.9.2017, kaikkien seuraavien seminaarien tila B 3.3

11.00 - 11.45 Suomi.fi -valtuudet eli sähköinen puolesta asiointi

 • Suomi.fi-valtuudet palvelu, rekisteripohjainen ja valtakirjapohjainen puolesta asiointi. Puhuja Matti Hiltunen, hankepäällikkö, Väestörekisterikeskus
 • Puolesta asiointi, kuntacaset:
  • Puolesta asiointia Terveyskylä.fi:ssä. Puhuja Juha Syrjäläinen, HUS
  • Puolesta asiointia Virtu.fi:ssä, Kaisa Kostamo-Pääkkö, Pohjois-Suomen sosiaalialan oppimiskeskus, Lapin yksikkö

12.00 - 12.45 Saavutettavuusdirektiivi astui voimaan - kuinka laitamme sen käytäntöön?

 • Saavutettavuusdirektiivi. EU:n direktiivi julkisen sektorin elinten verkkosivustojen ja mobiilisovellusten saavutettavuudesta tuli voimaan 22.12.2016. Direktiivissä säädetään julkisen hallinnon verkkopalveluiden saavutettavuudelle asetettavista minimitason vaatimuksista sekä saavutettavuuden toteutumisen valvonnan keinoista. Puhuja: Markus Rahkola, erityisasiantuntija, valtiovarainministeriö
 • Verkkosivujen saavutettavuusopas kunnille. Kuntaliitto on tilannut kuntien tarpeisiin kaksiosaisen oppaan, jossa avataan erityisesti verkkosivujen saavutettavuutta. Oppaan toivotaan tukevan kuntia direktiivin toimeenpanossa kunnan verkkosivuilla ja palveluissa. Puhujat: Terhi Tamminen, Avaava Oy ja Petteri Alinikula, Allikko Oy
 • Autetaan asiakkaita digitaalisten palvelujen käytössä - yhteistä toimintamallia laatimassa. AUTA-hankkeessa haetaan kokeilujen avulla uudenlaista toimintamallia digipalveluiden tukeen, jossa digitukea voidaan tarjota viranomaisten ja yksityisten toimijoiden avulla tukea tarvitseville. Puhuja: Johanna Nurmi, neuvotteleva virkamies, valtiovarainministeriö

13.00 - 13.45 Uutta tukimateriaalia kunnan digitalisaatioon

 • Tietosuoja-asetuksen huomioiminen kilpailuttaessa julkisia hankintoja. Tietosuoja-asetus on huomioitava myös hankinnoissa, Jukka Hämäläinen kertoo, millaista tukea tähän on saatavilla. Puhuja: Jukka Hämäläinen, johtava lakimies, Hansel Oy
 • 6Aika oppaat rajapinta- ja digipalveluiden kehittämiseen. 6Aika-rajapintahankkeessa on yhdenmukaistettu rajapintoja kaupunkien kesken, jotta avoimen datan käyttö helpottuisi. Hankkeen aikana parhaita käytäntöjä on koottu oppaiksi ja suosituksiksi, joista toivotaan hyötyä myös muille kunnille. Puhuja: Annukka Varteva, projektipäällikkö, Forum Virium Helsinki

 

Tagit
Elisa Kettunen

Elisa Kettunen

Kuntien digitalisoinnin kehittämispäällikkö, ratkaisupäällikkö
Strategiayksikkö, Digitalisaatio ja tietoyhteiskunta
Vastuualueet
 • Kuntien digikehitystoimiston vetovastuu
 • uusien digikehittämistarpeiden tunnistaminen ja projektointi
 • kuntien digihankkeiden koordinointi
 • tietopolitiikan ja avoimen datan edunvalvontatehtävät