Siirtämistä valmisteleva työryhmä asetettu

Eläinsuojien uusi ilmoitusmenettely

Ympäristöministeriö on asettanut työryhmän, jonka tehtävänä on laatia esitys eläinsuojien uuteen ilmoitusmenettelyyn siirtämisen edellyttämistä toimenpiteistä ja lainsäädäntömuutostarpeista. Työryhmässä Kuntaliittoa edustaa lakimies Nelli Tikka ja varajäsenenä toimii ympäristöpäällikkö Miira Riipinen. Työryhmän toimikausi on 15.3.2017- 31.12.2017

Eläinsuojien ympäristölupamenettelyä on kehitetty ympäristönsuojelulainsäädännön uudistamishankkeen 2. ja 3. vaiheessa erillisessä projektissa (projektiryhmä 6), jossa Kuntaliitto on ollut mukana ja projektiryhmä 6:n aiemmat selvitykset ja esitykset toimivat tausta-aineistona käynnistettävän työryhmän työlle.

Työryhmän tehtävänä on laatia ehdotus eläinsuojien siirtämiseksi ympäristölupamenettelystä uuteen ilmoitusmenettelyyn ja siihen liittyvistä lainsäädäntömuutoksista. Esityksen sisällössä on tarkoitus huomioida eläinsuojien sijainninohjaukseen laadittavan hajutyökalun luomat edellytykset siirtää sijoittumisen kannalta vaativia eläinsuojia uuteen ilmoitusmenettelyyn. Myös haitankärsijöiden oikeusturvan toteutumisen varmistaminen on tarkoitus huomioida esityksen sisällössä. Työryhmän toimeksiannon ulkopuolelle jäävät IE-direktiivin tarkoittamat suuret sika- ja siipikarjatilat, ns. direktiivilaitokset.

Kuntaliitto haluaa työryhmätyöskentelyssä huolehtia siitä, että uudesta ilmoitusmenettelystä tehdään selkeä ja toimiva työkalu eläinsuojien ympäristövaikutusten hallintaan, ja että valmistelussa otetaan huomioon kuntien tarpeet ja käytännöt. Tavoitteena on keventää hallinnollista taakkaa ottaen huomioon haitankärsijöiden oikeusturva ja toiminnan ympäristövaikutukset.

Tagit