Elävä kuntastrategia -video julkaistu

Atshii! Joo, olen yksi kuntastategia vaan. Laki velvoittaa päivittämään minut mutta sitten mut unohdetaan taas hyllyn päälle pölyttymään… Mutta hetkinen! Naapurikunnassa asiat on toisin! Siellä valtuusto työstää kuntayhteisön strategian yhdessä kuntalaisten, henkilöstön ja sidosryhmien kesken. Toimielinten päätökset pohjautuvat strategiaan ja strategia elää koko kuntayhteisössä. Strategia on helposti ymmärrettävä, elävästi visualisoitu ja oman kuntansa näköinen.

Elävä kuntastrategia -piirrosvideon tavoitteena on tiiviisti kertoa kuntastrategian merkityksestä ja onnistuneen strategian laadinnan keskeisistä kulmakivistä. Videon keskeisenä kohderyhmänä ovat kuntien uudet luottamushenkilöt.

Video on tehty Uuden sukupolven organisaatiot -verkostoprojektissa.

Elävä kuntastrategia-video

Piirrosvideo Kuntaliiton youtube-kanavalla.

narrow

Lisätietoa USO-verkostoprojektista

USO toimii alustana kuntien väliselle vertaiskehittämiselle ja tarjoaa kunnille kokemus- ja tutkimustietoa sekä konsultointitukea ensisijaisena kohteenaan kuntien poliittinen ja ammatillinen johto.

narrow