Energiatuet myöntää nyt TEKES

Tiesitkö, että työ- ja elinkeinoministeriön energiatukien myöntäjä on muuttunut? ELY-keskukset eivät enää tee tukipäätöksiä. Energiatuet haetaan Tekesistä vuoden 2017 alusta. Haku on toistaiseksi jatkuva.

Energiatukien käsittely, päätöksenteko ja hallinnointi on siirtynyt vuoden 2017 alusta ELY-keskuksista Tekesiin. Vuonna 2017 uudet energiatukihakemukset tulee osoittaa Tekesille. Haku tehdään sähköisessä asiointipalvelussa 26.1.2017 alkaen.

Investointihankkeeseen energiatukea on haettava ennen käyttöomaisuuden hankkimista taikka tuella rahoitettavan rakentamis-, muutos- tai parannustyön aloittamista. Työn aloittamiseksi katsotaan lopullisen ja sitovan investointipäätöksen tekeminen.

Selvityshankkeeseen energiatukea on haettava ennen hankkeen aloittamista. Selvityshankkeen aloittamiseksi katsotaan sitovan tilauksen tekeminen.
Tyypillisiä tuettavia kohteita ovat energiakatselmukset, energiatehokkuusinvestoinnit sekä uusiutuvan energian katselmukset ja tuotantoinvestoinnit. Myös energiaperäisten ympäristöhaittojen vähentämiseen liittyvät muut investoinnit voivat tulla kyseeseen.

Kannattaa muistaa, että uuteen energiatehokkuussopimukseen 2017-2025 liittyvät kunnat ja kuntayhtymät ovat rahoituksen kannalta suosituimmuusasemassa katselmusten osalta ja tavanomaiseen teknologiaan liittyvissä hankkeissa.

Lisätietoja,

Tagit