Hallintopakko-ohje on päivitetty

Ohje käsittelee velvoitteiden ja sakon tai teettämisen uhan asettamista maankäyttö-ja rakennuslain mukaisissa asioissa. Esitys on tehty keskivertotapauksen tarpeita silmällä pitäen eikä siis kata kaikenlaisia tilanteita. Suurimpaan osaan hallintopakkotilanteista ohjeistus kuitenkin antaa riittävän toimintaohjeen.

Tutustu ohjeistukseen

Hallintopakolla tarkoitetaan viranomaisen määräyksen tehosteena käyttämää pakkoa sitä kohtaan, joka ei noudata lakia tai sen nojalla annettuja asetuksia tai määräyksiä. Se on hallinnollinen keino velvoitetun pakottamiseksi tekemään jotain tai olemaan tekemättä jotain. Uhkasakko ja teettämisuhka ovat ns. välillistä hallintopakkoa. Välittömällä hallintopakolla rakennusasioissa puolestaan tarkoitetaan toiminnan keskeyttämistä (MRL 180 §). Keskeyttämistä ei käsitellä tässä ohjeistuksessa.

Tags
Minna Mättö

Minna Mättö

Lakimies
Lakiyksikkö, Lakiasiat
+358 9 771 2037, +358 50 308 1487
Vastuualueet
  • maankäyttö- ja rakennuslainsäädäntö (kaavoitus ja maankäyttö)
  • luonnonsuojelulainsäädäntö
  • liikenteen lainsäädäntö
  • asumisen lainsäädäntö