INTERREG EUROPE - kolmas hakukierros avoinna

Interreg Europe -ohjelman kolmas hakukierros on auki 1.3.-30.6.2017 ja siihen liittyen järjestetään Suomen kansallinen infotilaisuus torstaina 30.3. klo 9.30-12.00 Kuntatalolla, Toinen Linja 14, Hki. Paikalla on INTERREG EUROPE -ohjelmasihteeristön edustajat projektiyksikön päällikkö Nicolas Singer sekä rahoitusasiantuntija Alexis François joten tilaisuudessa puhutaan sekä suomea että englantia. Jos olet kiinnostunut osallistumaan tai ahlauat tilaisuuden aineistoja, ota yhteyttä Annukka Mäkiseen, annukka.makinen@kuntaliitto.fi.

Interreg Europe -ohjelma tukee julkisten ja julkisluonteisten viranomaisten yhteistyötä aluekehityksen tavoitteiden ja ohjelmatyön vaikuttavuuden parantamiseksi. Se tarjoaa eri puolilla Eurooppaa sijaitseville organisaatioille, myös kunnille ja kuntayhtymille, mahdollisuuden vaihtaa kokemuksia ja näkemyksiä julkisten politiikkojen toimivuudesta. Tätä kautta on mahdollista löytää uusia ratkaisuja omalle strategiselle kehittämistyölle.

Lisätietoja

Tagit
Annukka Mäkinen

Etunimi
Annukka
Sukunimi
Mäkinen
Kehittämispäällikkö

Yhteystiedot
Puhelinnumero
+358 9 771 2530
Kännykkä
+358 40 594 1252
Vastuualueet
  • EU:n alue- ja rakennepolitiikka
  • aluepolitiikka, aluepoliittinen suunnittelu
  • Itämeri-asiat
Organisaatio
Suomen Kuntaliitto ry
Yksikkö
Elinvoima ja talous -yksikkö
Tiimi
Alueet ja elinkeinot