INTERREG EUROPE - kolmas hakukierros avoinna

Interreg Europe -ohjelman kolmas hakukierros on auki 1.3.-30.6.2017 ja siihen liittyen järjestetään Suomen kansallinen infotilaisuus torstaina 30.3. klo 9.30-12.00 Kuntatalolla, Toinen Linja 14, Hki. Paikalla on INTERREG EUROPE -ohjelmasihteeristön edustajat projektiyksikön päällikkö Nicolas Singer sekä rahoitusasiantuntija Alexis François joten tilaisuudessa puhutaan sekä suomea että englantia. Jos olet kiinnostunut osallistumaan tai ahlauat tilaisuuden aineistoja, ota yhteyttä Annukka Mäkiseen, annukka.makinen@kuntaliitto.fi.

Interreg Europe -ohjelma tukee julkisten ja julkisluonteisten viranomaisten yhteistyötä aluekehityksen tavoitteiden ja ohjelmatyön vaikuttavuuden parantamiseksi. Se tarjoaa eri puolilla Eurooppaa sijaitseville organisaatioille, myös kunnille ja kuntayhtymille, mahdollisuuden vaihtaa kokemuksia ja näkemyksiä julkisten politiikkojen toimivuudesta. Tätä kautta on mahdollista löytää uusia ratkaisuja omalle strategiselle kehittämistyölle.

Lisätietoja

Tags
Annukka Mäkinen

Annukka Mäkinen

Kehittämispäällikkö
Elinvoima ja talous -yksikkö, Elinvoima, työllisyys ja aluekehittäminen
+358 9 771 2530, +358 40 594 1252
Vastuualueet
  • EU:n alue- ja rakennepolitiikka
  • kansallinen alueiden kehittäminen
  • Itämeri-asiat