Kuntauutinen on julkaistu 30.1.2017, Jakoavain on päivitetty 15.3.2017

Jakoavain - uusi työkalu maakuntauudistuksen vaikutuksista

jakoavain

Sote- ja maakuntauudistuksen vaikutuksista kuntien, valtion ja maakuntien välisiin rahavirtoihin on tuotettu julkiseen käyttöön toistaiseksi hyvin vähän laskelmia. Keskeisin tietolähde tähän asti on ollut valtiovarainministeriön alueuudistus.fi -sivuilta löytyvä siirtolaskelma, jonka työstämisessä myös Kuntaliitto on ollut mukana.

​Nyt Kuntaliitto julkistaa valtiovarainministeriön laskelmaa täydentävän työkalun, jota kutsutaan jakoavaimeksi. Jakoavain on excel-työkirja, joka auttaa kuntia arvioimaan maakuntauudistuksen vaikutuksia kuntien tuloslaskelman, rahoituslaskelman sekä taseen eriin vuonna 2019. Sen lisäksi varsinaisen laskelman viereen on kirjattu tiliryhmittäin ja tase-erittäin maakuntauudistuksen vaikutuksiin liittyviä huomioita, joita kunnan taloutta suunnittelevan asiantuntijan tulisi ottaa huomioon.

Jakoavaimen pohjana ovat valtiovarainministeriön laskelmat. Jakoavain on vapaasti kaikkien käytettävissä ja sitä voi muokata omiin tarpeisiinsa lisää. Jakoavainta päivitetään aina ministeriön julkaisemine laskelmien päivittyessä.

Valtiovarainministeriön siirtolaskelmassa maakuntauudistuksen kunnittaisia vaikutuksia tarkastellaan ns. kunnan talouden tasapainotilalla, jolla tarkoitetaan kunnan vuosikatteen riittävyyttä poistoihin. Tasapainotilan muutosta taas havainnollistetaan laskennallisena korotuspaineena/laskuvarana kunnan tuloveroprosenttiin. Siirtolaskelma ei sisällä tietoja kunnan tulojen tai kulujen muutoksista tai esimerkiksi uudistuksen vaikutuksista kunnan taseeseen.

Taustaa maakuntauudistuksesta

Sote- ja maakuntauudistus siirtää 2019 alussa yli puolet kuntien lakisääteisistä tehtävistä ja käyttötalouden kustannuksista maakunnille. Samalla siirtyviä kustannuksia vastaava määrä verorahoitusta siirtyy kunnista maakunnille. Tässä yhteydessä maakuntiin siirtyvät myös vastaavaan toimintaan liittyvät asiakasmaksut. Kunnilta vähennettävät tuloerät muodostuvat kuntien yhteisöverosta, siirtyviä tehtäviä vastaavasta valtionosuudesta ja kunnallisverosta. Vähennettävien erien suuruus täsmentyy jatkuvasti. Lopulliset siirtolaskelmat tehdään loppuvuonna 2019 vuosien 2017 ja 2018 keskimääräisten kustannusten perusteella.

Koko maan tasolla uudistus on kustannusneutraali, sillä kuntataloudesta lähtee yhtä suuri määrä kustannuksia ja tuloja pois. Yksittäisissä kunnissa tilanne ei ole kuitenkaan sama, sillä kuntakohtaisesti siirtyvät kustannukset ja tulojen vähennykset eivät vastaa toisiaan. Uudistuksesta aiheutuvia kuntakohtaisia eroja tasoitetaan valtionosuusjärjestelmään sisältyvillä tasauksilla ja rajoittimilla. Tästä huolimatta uudistus muuttaa lähes kaikkien kuntien taloutta ja talouden tasapainoa. Pidemmällä aikavälillä uusi tehtävänjako kuntien, maakuntien ja valtion välillä tulee vielä muuttamaan uuden kunnan toimintoja monella eri tapaa johtuen mm. kuntien erilaisista investointitarpeista. 

Blogi:

Lisää aiheesta muualla verkossa:

 • VM:n siirtolaskelma
  Laskelma löytyy otsikon: Laskelma sote- ja maakuntauudistuksen kuntatalousvaikutuksista alta
Tagit
Mikko Mehtonen

Mikko Mehtonen

Kehityspäällikkö
Elinvoima ja talous -yksikkö, Kuntatalous
+358 9 771 2645, +358 50 592 8986
Vastuualueet
 • valtionosuusasiat
 • Sote-uudistuksen rahoituksen siirtolaskelmat
 • taloustilastot ja tilinpäätöstiedot
 • kuntien kustannuslaskenta ja markkinaperusteinen hinnoittelu
Sari Korento

Sari Korento

Kehittämispäällikkö
Elinvoima ja talous -yksikkö, Kuntatalous
+358 9 771 2616
Vastuualueet
 • kirjanpitolautakunnan kuntajaoston sihteeri
 • talouden ohjaus
 • tarkastus
 • sisäinen valvonta
 • riskienhallinta