Kansallinen palveluarkkitehtuuri (KaPA)

Kansallinen ohjeistus muuttunut: myös sote-palvelutiedot kuvataan Suomi.fi-palvelutietovarantoon

Kansallinen ohjeistus sote-palveluihin liittyvien tietojen kuvaamisesta on muuttunut. Aiemmasta tiedosta poiketen sote-palvelutiedot kuvataan suoraan Suomi.fi-palvelutietovarantoon. Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) ja Väestörekisterikeskus (VRK) ovat tiedottaneet asiasta sote-koordinaattoreita ja PTV-yhteyshenkilöitään sekä järjestävät kunnille ja kuntayhtymille koulutusta tietojen tuottamisesta. 

Lue lisää
THL:n tiedote (25.4.2017)
VRK:n tiedote (26.4.2017)

Lisätietoja ensisijaisesti  Annette Hotari, VRK (etunimi.sukunimi@vrk.fi) tai Niina Peränen, THL (etunimi.sukunimi@thl.fi).

Kunnat ja kuntayhtymät voivat hakea rahoitusta valtiovarainministeriöstä Suomi.fi-palvelutietovarannon käyttöönottoon 31.5.2017 asti. Lisätietoja rahoituksesta löytyy valtiovarainministeriön KaPA-verkkosivuilta tai Kuntaliiton Kunta-KaPA-verkkosivuilta.