Kehitä käyttäjälähtöisiä palveluja kuntalaisten kanssa Arjen pelastajat -oppaan avulla

Sote- ja maakuntauudistukseen liittyy riski kasvavasta demokratiavajeesta. Riskin välttämiseksi tulevien palveluntuottajien – olivatpa ne julkisia, yksityisiä tai kolmannen sektorin toimijoita – on huolehdittava, että asukkailla on mahdollisuus osallistua ja vaikuttaa niiden toimintaan.

Kainuussa kehitettiin vuosina 2014–2016 Kuntaliiton ja kuntalaisten kanssa uudenlaisia hyvinvointipalveluja ja haettiin kunnille uutta roolia kuntalaisten hyvinvoinnin edistämiseen sosiaali- ja terveyspalvelujen siirryttyä maakunnallisen kuntayhtymän vastuulle jo maakuntakokeilussa. Elokuussa 2017 julkaistu Arjen pelastajat -opas esittelee Kainuun lähipalvelu- ja yhteistyömallin kehittämistä kuntalaisten ja eri toimijoiden näkökulmasta palvelumuotoilun menetelmin ja vaihein.

Kainuun kokemuksia voidaan hyödyntää sote- ja maakuntauudistuksessa eri alueilla ja kunnissa. Opas tarjoaa hyviä esimerkkejä yhteistyön rakentamisesta ja menetelmiä, joilla asukkaita voidaan innostaa uusien palvelujen ja rakenteiden kehittämiseen.

Julkaisu on tuotettu osana Suomen Kuntaliiton Asukkaat sote- ja maakuntauudistuksen keskiöön -projektia, Euroopan komission Horizon 2020 -ohjelman rahoittamaa European InnoSI -tutkimushanketta ja Kuntaliiton muutostukea.

Oppaasta on saatavissa suomen- ja englanninkieliset versiot pdf-muodossa. Ruotsinkielinen versio julkaistaan syyskuussa.

Linkit

Suomenkielinen opas >> http://shop.kunnat.net/product_details.php?p=3366

Englanninkielinen opas >> http://shop.kunnat.net/product_details.php?p=3357

Asukkaat sote- ja maakuntauudistuksen keskiöön -projekti >> https://www.kuntaliitto.fi/asiantuntijapalvelut/demokratia-ja-osallisuus/maakuntien-asukkaat-osallisiksi

Kuntaliiton muutostuki >> https://www.kuntaliitto.fi/muutostuki

Kuntaliiton asiantuntijat, jotka voivat kertoa lisää