Kehysriihen vaikutus valtionosuuksiin

Valtiontalouden kehys ja kuntatalousohjelma 2018-2021 julkaistiin 28.4.2017. Kehyspäätökset vaikuttavat myös valtionosuuksiin. Kehyspäätöksen mukaan kuntien valtionosuudet alenevat noin 2,5 % (-250 milj. euroa) vuodesta 2017 vuoteen 2018.

Kilpailukykysopimus

Syksyllä 2016 solmittu kilpailukykysopimus alentaa kuntien valtionosuutta yhteensä 468 milj. euroa vuonna 2018. Valtionosuusvähennyksestä 349 milj. euroa toteutettiin jo vuonna 2017, joten uutta valtionosuusvähennystä vuodelle 2018 tulee 120 milj. euroa. Valtionosuuden lisävähennys on kaikissa kunnissa yhtä suuri, noin -22 euroa/asukas.

Indeksikorotus ja kustannustenjaon tarkistus

Hallitusohjelman mukaisesti kuntien valtionosuuksiin ei tehdä indeksikorotusta vuonna 2018. Vuosittainen lakiin perustuva valtion ja kuntien välinen kustannustenjaon tarkistus vähentää kuntien peruspalvelujen valtionosuutta 73,4 milj. euroa ja opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonalan kuntien valtionosuuksia yhteensä 4,5 milj. euroa vuonna 2018. Vuoden 2018 kustannustenjaon tarkistus perustuu kuntien ja kuntayhtymien vuoden 2015 toteutuneisiin kustannuksiin. Vaikutus jakautuu kuntiin laskennallisten kustannusten suhteessa.

Varhaiskasvatuksen asiakasmaksujen alennus

Hallitus päätti vuoden 2017 kehysriihessä alentaa varhaiskasvatuksen maksuja vuonna 2018. Varhaiskasvatusmaksujen alentaminen sekä vähentää kuntien maksutuottoja että lisää palvelun järjestämisen kustannuksia kysynnän lisääntymisestä johtuen. Vaikutukset kuntatalouteen on päätetty kompensoida kunnille valtionosuuksien, yhteisöveron ja kiinteistöveron kautta. Kompensaatio on yhteensä 110 milj. euroa vuodesta 2018 alkaen. Päätöksen vaikutus kunnan peruspalvelujen valtionosuuteen on 25 milj. euroa vuonna 2018, mikä oletettavasti jakautuu tasasuuruisesti kaikkiin kuntiin (+4,6 €/asukas).

Kuntien tehtävien ja velvoitteiden muutokset

Alueellisen erikoissairaanhoidon tehostamiseen liittyvän terveydenhuoltolain muutoksen arvioidaan vähentävän kuntien terveydenhuollon menoja 125 milj. euroa vuonna 2018. Tämän johdosta valtionosuutta vähennetään 32 milj. euroa vuonna 2018. Lisäksi valtionosuutta vähennetään vanhuspalvelujen uudistetun laatusuosituksen myötä 4 milj. euroa.

Kuntaliiton asiantuntijat, jotka voivat kertoa lisää

Löydä lisää sisältöä samoista teemoista
Siniset kikkareet

Uudistuvat, erilaistuvat ja elinvoimaiset kunnat: tutustu Kuntaliiton ehdotuksiin hallitusohjelmakirjauksiksi

Eduskuntavaalit ovat myös kuntavaalit. Kokosimme kuntakentän 13 kärkitavoitetta kevään hallitusohjelmaneuvotteluihin.

Tutustu hallitusohjelmatavoitteisiin.