Kestävän kehityksen viikko käynnissä -Kerro kuntasi kuulumiset koko Euroopalle!

Kestävän kehityksen viikon teemana on tänä vuonna kestävän kehityksen globaali toimintaohjelma Agenda2030. Yksi tapa, jolla kunta voi tulla osaksi kansainvälistä kestävän kehityksen työtä, on tehdä Kestävän kehityksen toimenpidesitoumus.

Kuntaliitto on lähtenyt mukaan omalla toimenpidesitoumuksellaan ja haastaa kaikki kunnat osallistumaan ja antamaan omat sitoumuksensa. Sitoumus voi olla pieni tai suuri, kampanjaluonteinen teko tai pidemmän aikavälin muutos. Sitoumuksen on tehnyt jo yli 100 kuntaa, opistoa, koulua tai kuntayhtymää.

Kestävän kehityksen viikko on hyvä ajankohta liittyä toimenpidesitoumukseen tai kertoa jo tehdystä sitoumuksesta muille. Kaikki muut kunnan kestävän kehityksen mukaiset teot ansaitsevat myös tulla tällä viikolla kerrotuiksi.

Jos linkität kuntasi toimenpiteet ja viestit ne myös näihin kanaviin, niin tieto kuntasi toimenpiteistä leviää koko Euroopalle:
Twitterissä #sitoumus2050 ja #ESDW
Facebookissa www.facebook.com/sitoumus2050.

Kampanjoinnin tueksi on laadittu sosiaalisen median ohje Kaikki irti Euroopan kestävän kehityksen viikosta.

Tagit