Kiinteistöveron arvostamismenetelmiä tarkennetaan

kiinteistöt

Valtiovarainministeriö asetti vuoden 2016 lopulla hankkeen uusien hintavyöhykkeiden luomiseksi kiinteistöverotusta varten. Kuntaliitto on mukana hankkeen ohjausryhmässä. Hankkeessa Maanmittauslaitos valmistelee uutta maapohjan arvostamisjärjestelmää kiinteistöverotusta varten.

Jo aiemmissa selvityksissä on todettu, että niin maapohjien kuin rakennusten ja rakennelmien arvostamisjärjestelmät on uudistettava, koska verotusarvot ovat yleisesti jääneet jälkeen kustannus- ja hintakehityksestä.

Nyt käynnissä olevassa maapohjien verotusarvojen uudistamishankkeessa määritetään uudet hinta-alueet koko maan alueelle. Uudistamishankkeen tarkoituksena on luoda selkeä, ymmärrettävä, ajantasainen ja käytännön verotukseen soveltuva arvostamisjärjestelmä. Maapohjien hinta-alueet muodostetaan menetelmällä, jossa hyödynnetään kauppahinta-, kiinteistö-, maasto- sekä rakennus- ja huoneistorekisteritietoja pitkältä aikaväliltä. Uusi järjestelmä otetaan käyttöön vuonna 2020.

Hankkeen tarkoituksena ei ole kiinteistöverotuksen korottaminen. Kiinteistöjen verotusarvot tulevat kuitenkin toisilla alueilla nousemaan ja toisilla laskemaan. Hankkeen aikana tullaan tekemään koelaskelmia niin kiinteistökohtaisista veroista kuin kuntien kiinteistöverokertymien muutoksista. Samassa yhteydessä tullaan tarkastelemaan myös kiinteistöveroprosenttien vaihteluvälejä tarpeen vaatiessa.

Kunnat ja verovelvolliset voivat jatkossa tarkastella maanhinta-alueita palvelussa, joka julkaistaan keväällä 2020. Myös hinta-alueiden määräytymisperusteiden kuvaus tulee avoimesti kaikkien nähtäville ja todennettavaksi.

Myös rakennusten arvostamisjärjestelmä on tarkoitus uudistaa vuoteen 2020 mennessä. Tästä perustetaan myöhemmin erillinen hanke.

Lisätietoja hankkeista ja kiinteistöverotuksen uudistustyön aiemmista selvityksistä valtiovarainministeriön sivuilta: 

http://vm.fi/artikkeli/-/asset_publisher/kiinteistoverotuksen-arvostamismenetelmat-uudistuvat-vuonna-2020

Tagit