Kirjasto opettaa kuntalaisille digitaitoja ja tarjoaa tilat kohtaamisille, jotka ovat demokratian kannalta tärkeitä

Suomen kirjastoseura päätti selvittää, mitä hyötyä kirjastosta on kunnalle ja koko Suomelle. Selvitys vahvisti käsitystä siitä, että kirjasto on suomalaisen sivistyksen kivijalka, joka kehittää ja ylläpitää lukutaitoa. Kaksi kolmesta suomalaisesta käyttää kirjastoa, ja lasten ja nuorten kohdalla kirjaston käyttö on tiettyinä ikävuosina jopa 97 prosenttia. Hyvä lukutaito johtaa tutkitusti parempaan palkkaan myöhemmin työelämässä.

Selvityksen mukaan kirjasto on kunnalle edullinen palvelu. Kirjaston ylläpito vie kunnan menoista vuosittain keskimäärin hieman yli prosentin.

Reilulla prosentin sijoituksella saa paljon hyötyä, sillä kirjasto on tärkeä digitalisaation edistäjä. Jopa 350 000 suomalaista saa jonkinlaista koulutusta kirjastossa vuosittain. Kirjastoissa annetaan myös paljon tilastoissa näkymätöntä koulutusta. On tavallista, että uuden älylaitteen kanssa marssitaan ensimmäiseksi tutun kirjastonhoitajan juttusille.

Tällä hetkellä selvitetään, miten kirjastot voisivat entistä paremmin auttaa Suomea siirtymään digiaikaan. Täällä on yhä puoli miljoonaa ihmistä, joilta puuttuu lähes kaikki digitaidot. Esimerkiksi Tanskassa kirjasto on ottanut merkittävän roolin digiloikan ottamisessa. Suomessa pystytään samaan, jos kirjastojen työntekijöille annetaan lisää koulutusta ja heitä on kirjastossa riittävästi antamassa digitukea.

Suomeen saatiin vuoden alusta uusi kirjastolaki, joka näkyy jo nyt käytännön työssä. Lain tavoitteena on edistää demokratiaa. Se voi tarkoittaa esimerkiksi tapahtumien järjestämistä. Kirjastot ovatkin tarttuneet toimeen. Esimerkiksi vuonna 2015 kirjastoissa ympäri Suomea järjestettiin yhteensä 35 000 tapahtumaa, enemmän kuin koskaan aiemmin.

Valeuutisten aikana kirjastoa tarvitaan paitsi oikean tiedon esille tuomiseen myös turvallisten ja rakentavien keskustelujen käymiseen.

Viime kesänä julkaistun selvityksen rahoitti pääosin Kunnallisalan kehittämissäätiö ja sen teetti Suomen kirjastoseura. Tulemme mielellämme kuntaasi esittelemään raportin tuloksia. Kysy lisätietoja Kirjastoseuran toiminnanjohtajalta Rauha Maarnolta rauha.maarno@fla.fi, 044 7481801.

Ville Vaarne, viestintäpäällikkö
Suomen kirjastoseura, ville.vaarne@fla.fi , 0445222940

Tutustu myös Kuntaliiton julkaisuun:
Hyötyä, tietoa, elämyksiä - kirjastojen vaikuttavuuden ulottuvuuksia (toim. Ninni Sandelius)

Tagit