KUJA2: Kuntien ja maakuntien jatkuvuudenhallinta -projekti on käynnistynyt

Kuntaliitto on käynnistänyt huhtikuun alussa kaksivuotisen Kuntien ja maakuntien jatkuvuudenhallinta -projektin (KUJA2), joka jatkuu maaliskuuhun 2019 saakka. Projekti on jatkoa KUJA1-projektille, joka toteutettiin vuosina 2014-2016.

KUJA1-projektissa tuettiin kuntien ja kuntakonsernien kykyä varmistaa tehtäviensä mahdollisimman hyvä hoitaminen ja palveluiden toimintavarmuus kaikissa tilanteissa sekä luotiin kunnille ja näihin liittyville kriittisille palvelu- sekä toimintoketjuille ns. jatkuvuudenhallinnan kokonaiskonsepti. KUJA2-projektin tavoitteena on jatkaa kuntien jatkuvuudenhallinnan tukemista KUJA-projektissa saavutettujen hyvien tulosten pohjalta ja laajentaa työ myös tuleviin maakuntaorganisaatioihin.

Julkisen sektorin toimintaympäristö on jatkuvan muutoksen kohteena. Sote- ja maakunta-uudistuksessa kuntien rooli ja tehtävät muuttuvat, mutta kuntien vastuulle jää edelleen tärkeitä palveluita. Maakunta uutena toiminnan tasona luo varautumisen ja kokonaisturvallisuuden kehittämiseen mahdollisuuksia, mutta sujuvan yhteistoiminnan varmistaminen vaatii yhteistä suunnittelua ja valmistelua. Kuntien ja maakuntien sekä niiden alueella toimivien kriittisten sidosryhmien ja palveluketjujen on varmistettava jatkossakin yhteiskunnan häiriötön toiminta.

KUJA2-projektin tavoitteena on kuntien ohella tukea tulevia maakuntia varautumisessa, yhteistoiminnan kehittämisessä sekä varautumisen alueellisessa yhteensovittamisessa niiden keskeisten sidosryhmien kanssa. Tavoitteena on myös tukea sote- ja maakuntauudistuksen onnistumista varautumisen osalta sekä edistää yhteistä ymmärrystä varautumiseen liittyen. Projektin tuotoksia tulevat olemaan mm. päivitetty KUJA-kokonaiskonsepti, kuntien ja maakuntien kansallisen varautumisverkoston perustaminen sekä yhdessä ELVAR-toimikuntien kanssa luotava yhteistyömalli julkisen sektorin ja elinkeinoelämän varautumisen kesken.

Yksi kuntien ja maakuntien keskeisistä yhdyspinnoista on sosiaali- ja terveydenhuollon palvelut. Yhteisen näkemyksen edistämiseksi KUJA2:ssa tehdään tiivistä yhteistyötä samaan aikaan Kuntaliitossa käynnistyneen, sosiaali- ja terveysministeriön rahoittaman Valmius ja jatkuvuudenhallinta soterakenteissa -projektin kanssa.

KUJA2-projektin omistaja on Kuntaliitto ja projektin rahoittaa Huoltovarmuuskeskus. KUJA2-projektin sekä Valmius ja jatkuvuudenhallinta soterakenteissa -projektin yhteisen ohjaus-ryhmän puheenjohtajana toimii Kuntaliiton varatoimitusjohtaja Timo Reina. KUJA2-projektiryhmän puheenjohtajana toimii valmiusasiamies Jaakko Pekki Huoltovarmuuskeskuksesta. KUJA2:n projektipäällikkö on Aki Pihlaja Kuntaliitosta.

Kuntaliiton asiantuntijat, jotka voivat kertoa lisää

Löydä lisää sisältöä samoista teemoista

Kuntaliiton ratkaisut teknisen toimen osaajapulaan

Teknisen alan työvoimapula on pahenemassa. Kunnista puuttuu kaavoittajia, rakennustarkastajia, kiinteistöinsinöörejä ja rakennuttajia sekä monia muita maankäytön, rakentamisen ja infrapalvelujen ammattilaisia.

Tutustu Kuntaliiton ratkaisuihin!