Tilaukset suositellaan tehtäväksi 18.10.2017 mennessä

Kunnanhallitukset voivat tilata verovuoden 2016 luonnollisten henkilöiden julkiset tiedot Verohallinnolta

Verovuoden 2016 luonnollisten henkilöiden tuloverotuksen julkiset tiedot ovat tilattavissa Verohallinnolta. Tilaukset suositellaan tehtäväksi 18.10.2017 mennessä.

​Kunnanhallitukset voivat saada Verohallinnolta oman kuntansa verovelvollisten tuloverotuksen julkiset tiedot tunnistetietoineen. Tiedot luovutetaan kunnan lakisääteisten tehtävien hoitamiseksi ja veronsaajakäyttöä varten. Kunnanhallitus voi luovuttaa tietoja edelleen kunnan muille viranomaisille näiden lakisääteisiä tehtäviä varten. (Laki verotustietojen julkisuudesta ja salassapidosta 14 §:n 1 momentti).

Tiedot toimitetaan kunnanhallituksille vain tilauksesta. Tilaukset suositellaan tehtäväksi 18.10.2017 mennessä, jos tiedot halutaan käyttöön heti verotuksen valmistumisen jälkeen. Tiedot toimitetaan kuukauden kuluessa tilauksen saapumisesta, kuitenkin aikaisintaan 1.11.2017 alkaen. Tietoja voi tilata palvelun kautta maksutta yhden kerran aina siihen saakka kunnes uudet tuloverotuksen julkiset tiedot ovat saatavilla. Tilattaessa tietoja marras-joulukuussa tilaajan on syytä varautua siihen, että tietojen toimitus voi kestää pidempään, koska marras-joulukuu on tietoluovutusten osalta kiireisintä aikaa.

Tarkemmin luovutettavien tietojen tietosisällöstä ja tietojen luovuttamisen ehdoista on kerrottu Veronsaajien palvelusta löytyvästä Verohallinnon tiedotteessa. Tuloverotuksen julkisten tietojen tilaus pyydetään tekemään Veronsaajien verkkopalvelussa olevalla tilauslomakkeella ja lähettämään se sähköpostitse word-dokumenttina mielellään 18.10.2017 mennessä osoitteeseen: tiedonsiirto@vero.fi

Asiaan liittyvä tiedote ja tilauslomake löytyvät osoitteesta:

http://veronsaajat.vero.fi/fi-FI/ohjeet/linkit/Sivut/Default.aspx  kohdasta ”Tuloverotuksen julkiset tiedot 2016”.

Verohallinto julkaisee yhteisöjen ja yhteisetuuksien verovuoden 2016 tiedot Verohallinnon www.vero.fi sivuilla olevassa avoimessa datassa, josta tiedot löytyvät kunnittain jaoteltuina. Tiedot ovat saatavilla alkaen 1.11.2017. Linkki avoimeen dataan: https://www.vero.fi/tietoa-verohallinnosta/tilastot/avoin_dat/ josta löytyvät jo tällä hetkellä yhteisöjen verotiedot vuosilta 2011–2015.

Tags