Tulevaisuuden kunta -ohjelma

Kunnat tulevaisuuteen - myös digitaalisesti

Kuvituskuva jossa käsi koskettaa tablettitietokoneen näyttöä

Sähköiset palvelut ovat osa tulevaisuuden kunnan arkipäivää ja menestystä. Kuntaliitto käynnistää Kuntasäätiön tuella projektin, joka edistää sähköistä palvelukehitystä, kokoaa yhteisiä ohjelmistoja ja rajapintoja selkeästi hallittavaksi kokonaisuudeksi ja auttaa kansallisten palvelukokonaisuuksien käyttöönotossa.

Tulevaisuuden kunnan digitalisointi -projekti on osa Kuntaliiton Tulevaisuuden kunta -ohjelmaa.

- Kuntien tietohallinto-organisaatiot joutuvat lähivuosina sopeutumaan maakuntauudistuksen aiheuttamiin muutoksiin, samaan aikaan kun käynnissä on kansallisen tason hankkeita, jotka aiheuttavat niille lisää töitä. Samaan aikaan kunnissa tehdään kehitystyötä, joka voisi hyödyttää myös muita kuntia, mutta jää usein vain pienen piirin tietoon, sanoo projektipäällikkö, erityisasiantuntija Elisa Kettunen Kuntaliiton tietoyhteiskuntayksiköstä.

- Projektissa pyritään luomaan käytännöllinen malli yhteisten resurssien hallinnointiin ja tiedon jakoon. Kotipesä olisi Kuntaliitossa, mutta yhteistyötä tehdään tiiviisti kuntakentän ja valtion toimijoiden kanssa.

Projektissa jatketaan Kunta-KaPA-projektissa hyväksi koettua toimintatapaa tukea kuntia sekä hyödynnetään siinä hankittua osaamista ja verkostoa. Projekti toteutetaan vuosina 2018-2019.

Tulevaisuuden kunnan digitalisointi -projekti on osa Tulevaisuuden kunta -ohjelmaa, johon kuuluvat myös nämä projektit:

  • Uuden sukupolven organisaatiot ja johtaminen (USO 4)
  • Kunta hyvinvoinnin edistäjänä
  • Sivistyskunnan rooli ja tuki
  • Elinvoiman edistämisrooli eri toimintaympäristöissä
  • Valtuutetut tulevaisuuden kunnan rakentajina.
Tagit
Elisa Kettunen

Elisa Kettunen

Kuntien digitalisoinnin kehittämispäällikkö, ratkaisupäällikkö
Strategiayksikkö, Kuntien digikehitystoimisto
Vastuualueet
  • Kuntien digikehitystoimiston vetovastuu
  • uusien digikehittämistarpeiden tunnistaminen ja projektointi
  • kuntien digihankkeiden koordinointi
  • tietopolitiikan ja avoimen datan edunvalvontatehtävät