Kunnille tarjolla päivittäistavarahuollon varautumiskoulutusta

Päivittäistavarakauppa ry järjestää keväällä 2018 yhdessä Pelastusopiston kanssa maksuttomia päivittäistavarahuollon varautumiskoulutuksia kunnille. Kuntaliiton ja Huoltovarmuuskeskuksen yhteinen KUJA2-projekti (Kuntien ja maakuntien jatkuvuudenhallinta) tukee koulutusta, koska päivittäistavarahuollon jatkuvuudenhallinta on tärkeä osa kunnan varautumisen kokonaisuutta. Valtakunnallinen kurssi on tarkoitettu henkilöille, jotka toimivat kuntien ruokapalveluista vastaavina henkilöinä, kuntien suurkeittiöiden johto- tai esimiestehtävissä tai vastaavissa tehtävissä kuntien ostopalveluna järjestämissä suurkeittiöissä.

Kurssilla käydään läpi Huoltovarmuuskeskuksen vuonna 2017 julkaisemaa kuntien päivittäistavarahuollon varautumisopasta ja sen soveltamista kuntien ruokapalveluihin. Kurssin tavoitteena on syventää osallistujien ymmärrystä varautumisen periaatteista ja tukea kuntia ruokapalveluiden jatkuvuudenhallinnan kehittämisessä. Kurssin alustajiin kuuluu Pelastusopiston kouluttajien lisäksi pelastuslaitosten, aluehallintoviraston eri alueiden, alueilla toimivien Food Service -tukkukauppayritysten sekä Huoltovarmuusorganisaation edustajia.

Kurssi järjestetään yhtenevällä ohjelmalla eri puolilla Suomea. Tilaisuuksia on yhteensä kuusi ja ne alkavat helmikuussa. Ilmoittautuminen tilaisuuksiin aukeaa myöhemmin Pelastusopiston sivulle.

Lisätietoa

Tagit