Kuntaliitolta konkreettista tukea muutoksessa

Muutostukileimat

Kuntaliitto tarjoaa muutostukea sote- ja maakuntauudistuksen toteuttamiseen. Työn lähtökohtana ovat kentän tarpeet, joihin haetaan toteuttamiskelpoisia ratkaisuja.

Konkreettista ja käytännönläheistä tukea

Kuntaliitossa on tehty paljon työtä, joka näkyy konkreettisena ja käytännönläheisenä tukena: Kuntaliitto on julkaissut väliaikaishallinnon järjestäytymiseen liittyviä apuvälineitä, muun muassa Valmistelutoimielimen työjärjestyspohjan, Maakuntakonsernin johtaminen -kehittämisaloitteen, Oppaan sopimusten siirrosta sekä Jakoavaimen, jolla voi arvioida maakuntauudistuksen vaikutuksia kuntien tuloslaskelman, rahoituslaskelman sekä taseen eriin.

Työkalut, oppaat ja ohjeet uudistuksen läpiviemiseksi on linkitetty sivulle www.kuntaliitto.fi/muutostuki >>

Valtion ja Kuntaliiton muutostuen suhde tarkentuu

Ministeriöt valmistelevat sote- ja maakuntauudistuksen valtakunnallisen muutostuen järjestämistä. Kuntaliiton muutostukityön organisoiminen kytkeytyy valtion toimintaan: Kuntaliiton asiantuntijat osallistuvat www.alueuudistus.fi/tiekartta-osoitteessa olevan sote- ja maakuntauudistuksen alueellisen valmistelun suunnitelman valmisteluun. Sosiaali- ja terveysministeriö sekä valtiovarainministeriö suunnittelevat sote- ja maakuntauudistuksen valmisteluryhmien yhdistämistä, mikä vaikuttaa osaltaan Kuntaliiton tarjoamaan muutostukeen.

Meneillään oleva kesä ja alkusyksy 2017 ovat uudistuksen kannalta ratkaisevia: Sote- ja maakuntauudistusta koskeva lakipaketti on eduskunnan käsittelyssä, ja perustuslakivaliokunnan mietintö valmistuu juhannuksen jälkeisellä viikolla. Mahdolliset muutostarpeet voivat vaikuttaa sote- ja maakuntauudistuksen toteuttamisen aikatauluun.

Lainsäädännön lopullisen sisällön selvittyä myös muutostuen entistä selkeämpi järjestäminen on mahdollista. Työnjakoa ministeriöiden ja Kuntaliiton tarjoaman muutostuen välillä on selkiytettävä, kun on tiedossa, miten maakuntien valmistelu resursoidaan ja millaiset resurssit ministeriöissä on muutostuen antamiseen.

Tags