Kuntaliiton lausuntoja Julkisen talouden suunnitelmaan ja Kuntatalousohjelmaan sekä Sote- ja maakuntauudistukseen liittyen

lausunnot

Alkuvuonna on eletty poikkeuksellisia aikoja niin taloudessa kuin politiikassa.

Julkisen talouden suunnitelmaan (JTS) ja siihen liittyvään Kuntatalousohjelmaan (KTO) vuosille 2018–2021 on ensimmäistä kertaa kirjattu sote- ja maakuntauudistuksen vaikutukset täysimääräisesti vuodesta 2019 alkaen. Vaikutukset ovat hyvin dramaattiset. JTS:ssä ja KTO:ssa lähdetään siitä, että kuntien menopaineet helpottuvat uudistusten myötä. Uudistus liittyy kuitenkin laajalti itsehallintoon ja erilaisten kuntien talouden kantokykyyn jatkossa.

Tämän ja ensi vuoden keskeiset asiat liittyvät orastavan talouskasvun varmistamiseen, kilpailukykysopimuksen (KIKY) täytäntöönpanoon sekä valtion toimenpiteiden kuntavaikutusten arviointiin. KIKY leikkaa merkittävästi kuntien tulopohjaa. Kuntien oletetaan myös toteuttavan varsin nopeasti esitetyt säästötoimenpiteet, kuten työajan pidennys tai erikoissairaanhoidon tehostaminen. Tähän perustuu valtionosuuksien vähentäminen vastaavasti jo etukäteen.

Vuoden 2016 verrattain hyvien tilinpäätöstietojen jälkeen kuntien talous muodostuu tänä ja ensi vuonna Kuntaliiton arvion mukaan kireämmälle kuin mitä JTS:ssä ennakoidaan. Esitettyjen säästötoimenpiteiden toteuttaminen käytännössä vaatii myös ennakoitua pidemmän ajan.

Kuntaliiton lausunnot Julkisen talouden suunnitelman ja Kuntatalousohjelman osalta löyvät Kuntaliiton verkkopalvelusta osoitteesta:

https://www.kuntaliitto.fi/asiantuntijapalvelut/talous/kuntaliiton-kannanotot-julkisen-talouden-suunnitelmaan-2018-2021

Sote- ja maakuntauudistuksen osalta täältä:

https://www.kuntaliitto.fi/asiantuntijapalvelut/laki/sote-ja-maakuntauudistuksen-valiokuntakuulemiset

Tags