Kuntaliiton veroennustekehikko päivitetty 19.9.2017

Kuntaliitto on julkaissut päivitetyn veroennustekehikon 19.9.2017. Päivityksessä on huomioitu budjettiriihessä linjatut verotuksen muutokset ja valtiovarainministeriön 19.9. julkistamat ennusteet. Lisäksi ennusteessamme on huomioitu Verohallinnon uusimmat ennakkotiedot verovuoden 2016 verotuksesta sekä verojen tilitykset elokuun loppuun mennessä.

Kuluvana vuonna kuntien verotulojen kehitys on ollut odotettua parempaa. Alkuvuoden tilitystoteuma sekä verotuksen ennakkotiedot tukevat tätä kehitystä. Kunnallisveron odotettua parempi kehitys johtuu pääosin palkkasumman kasvusta. Kuntaliiton kesäkuun verotuloennusteessa kuluvan vuoden palkkasumman odotettiin kasvavan 0,9 prosenttia tälle vuodelle, mutta viimeisimpien havaintojen perusteella kasvu tulee olemaan jopa yli 2 prosenttia. Loppuvuoden kunnallisveron tilitysoikaisut näyttävät viimeisimpien tietojen valossa myönteisiltä kunnille, joka osaltaan parantaa ennusteita aiempaan verrattuna. Positiivisen kehityksen arvioidaan siivittävän kunnallisveron tilitykset lähes viime vuoden tasolle kilpailukykysopimuksen ja siihen liittyvien veronkevennysten aiheuttamista veromenetyksistä huolimatta. Vuoden 2018 kehityksen arvioidaan olevan maltillisesti positiivista.

Yhteisöveron tilitykset ovat 20 % kasvussa viime vuoteen verrattuna. Pääosa positiivisesta kehityksestä johtuu verovuoteen 2016 kohdistuvista ennakontäydennysmaksuista, mutta myös kuluvan vuoden ennakkoverot ovat nousussa yleisen taloudellisen kehityksen seurauksena. Vuonna 2018 maksuunpantavan yhteisöveron arvioidaan kasvavan, mutta tilitysten jäävän tämän vuotista tasoa alemmaksi, tänä vuonna tilitettyjen kertaluonteisten täydennysmaksujen johdosta.

Veroennustekehikko löytyy osoitteesta:

https://www.kuntaliitto.fi/asiantuntijapalvelut/talous/verotulojen-ennu…

Tagit