Kuntapäättäjät ja tutkijat kohtaavat ajankohtaisten teemojen ympärillä syyskuussa Helsingissä

Syyskuun aikana Helsingin yliopistossa kokeillaan, miten kuntapäättäjät ja tutkijat voivat yhdessä ratkaista kaupunkilaisten ongelmia. Hack for society on pilottihanke ja kuukauden mittainen työpajasarja, jossa kaikkiaan kahdeksan monitieteistä - ihmistieteiden tutkijoista, Helsingin kaupunginvaltuutetuista sekä opiskelijoista - koostuvaa tiimiä luo yhteiskehittämisen keinoin tieteelliseen tutkimukseen perustuvia ratkaisuja kuntatasolle.

Hack for Society -kokeilun tavoitteena on tuottaa tietoa poliittisten päättäjien ja tutkijoiden välisen aidon vuoropuhelun, tiedonvaihdon ja yhteisen ongelmanratkaisun lisäämiseksi. Yhteistyö yli sektorirajojen lisää luovuutta ja vahvistaa kaikkein osapuolten osaamista. Samalla tullaan tutuiksi, saadaan uutta tietoa ja ideoita, lisätään keskinäistä ymmärrystä toimintaympäristön muutoksista, yhteisistä ongelmista ja ratkaisukeinoista sekä tulevaisuuden avainkysymyksistä.

– Kuntaliitto korostaa tutkitun tiedon tärkeyttä kunnallisessa päätöksenteossa. - Hack for society -hanke on erinomainen pilottihanke, joka on osaltaan edistämässä tutkijoiden ja päätöksenteon vuorovaikutusta ja siten vahvistamassa tietoon perustuvaa päätöksentekoa. Kuntaliitto toivookin, että toimintamallia voisi myöhemmin skaalata pilottina toimivasta Helsingin kaupungista myös muihin kuntiin, tutkimuspäällikkö Marianne Pekola-Sjöblom toteaa.

Kuntaliitto on yksi hankkeen rahoittajista.

Kehittämiskohteina viestintä, terveyspalvelut ja paljon muuta

Tiimien aiheita ovat osallistava lähidemokratia, saavutettava viestintä, tehokkaat terveyspalvelut, tasa-arvoiset kaupunkitilat, oppimisvaikeuksien tunnistaminen, kansainvälistä politiikkaa sekä ymmärrystä imitaatiopelillä.

Tiimit heitetään toteuttamaan tutkijan olemassa olevaan tutkimukseen pohjautuvaa haastetta. Tavoitteena on kehittää konkreettisia ratkaisuja tiimien haasteisiin, edistää tutkimuksen ja päätöksenteon yhteistyötä ja testata uutta tutkimuksen ja kunnallisen päätöksenteon välistä vuorovaikutusmallia.

Syyskuun ajan kestävän prosessin aikana tiimit kehittävät uudenlaisia yhteiskunnallisia ratkaisuja asiantuntijatyöpajoissa. Hanke huipentuu lauantaina 30.9.2017 järjestettävään finaaliin, jossa tiimit esittelevät ratkaisunsa yleisölle.

Hanketta koordinoi Helsingin yliopisto ja hankkeen käytännön toteutuksesta vastaa Helsinki Think Company.  Kuntaliitto on mukana hankkeessa yhdessä Sitran, Kokeilevan Suomen ja ajatuspaja e2:n kanssa.  Opetus- ja kulttuuriministeriö on tukenut hanketta.

Kuntaliiton asiantuntijat, jotka voivat kertoa lisää