Kuntasäätiön koulutuskierros: Valtuutetut tulevaisuuden kunnan rakentajina

Suomen Kuntaliiton perustama Suomen Kuntasäätiö toteuttaa vuoden 2017 kuluessa kaikkia maan kuntia tukevan luottamushenkilöiden koulutuskierroksen. Ohjelma täydentää Kuntaliiton ja FCG:n perinteistä uusien valtuustojen koulutusta, ja käytännön järjestelyistä huolehtii myös uuden koulutuskierroksen osalta Kuntaliiton tytäryhtiö FCG Oy.

Tulevan valtuustokauden valtuutetut ovat avainroolissa tulevaisuuden kunnan rakentamisessa. Valtuustokauden aikana tapahtuva muutos on ennen kokematon. Muutoksen sisäistäminen koskettaa yhtä lailla sekä kokeneita että uusia valtuutettuja.

Kuntasäätiön koulutuskierros tähtää erityisesti valtuutettujen valmiuksien kasvattamiseen strategisen johtamisen, muutoksen ohjaamisen ja tulevaisuuden elinvoiman ja hyvinvoinnin rakentamisen alueilla. Myös kunnan johtoryhmän jäsenet voivat osallistua koulutukseen.

Koulutuksessa osallistujat saavat näkemyksiä siitä,
1) miten muutokset vaikuttavat kunnan toimintaan
2) minkälaisin teoin ja toimintatavoin voidaan edistää kuntalaisten hyvinvointia, elinvoimaa ja osallisuutta
3) millaisia toimintatapoja ja rakenteita kuntien ja maakuntien väliselle neuvottelumenettelylle ja yhteistyölle on tarpeen kehittää
4) miten valtuutettu voi toimia aktiivisena tulevaisuuden rakentajana.

Tämä puolen päivän tilaisuus ei siis korvaa perinteistä koulutusta, jossa keskitytään kunnan ja valtuuston toiminnan käytännön perehdyttämiseen. Perinteisen koulutuksen osalta FCG lähettää lisätietoja, yhteyshenkilönä siellä on toimialajohtaja Jari Koivisto, jari.koivisto@fcg.fi, 050 301 9152.

”Valtuutetut tulevaisuuden kunnan rakentajina” -ohjelma toteutetaan alueellisesti noin 60 tilaisuudella, joiden painotuksiin kunnat voivat etukäteen vaikuttaa omien tarpeidensa mukaisesti. Tilaisuuksien ajankohdat ja paikat ilmoitetaan myöhemmin keväällä. Tilaisuuksien tueksi tuotetaan myös materiaalia.
Suomen Kuntasäätiö vastaa pääosin koulutuksen kustannuksista. Koulutuspaikkakuntien toivotaan osallistuvan järjestelyihin, ja kukin kunta vastaa omien osallistujiensa matkakuluista.

 

Kuntaliiton asiantuntijat, jotka voivat kertoa lisää

Löydä lisää sisältöä samoista teemoista