Kyselyn vastausaikaa jatkettu:

Kuntia pyydetään vastaamaan kyselyyn saavutettavuusdirektiivistä

Saavutettavuusdirektiivi, joka koskee verkkosivujen ja mobiilisovellusten digitaalista saavutettavuutta on toimeenpanovaiheessa. Saavutettavuusdirektiivin toimeenpanotyöryhmä on laatinut lähtötilannekyselyn, johon pyydetään vastauksia avoimesti sekä organisaatioilta että yksityishenkilöiltä. Kuntaliitto pyytää, että kunnat kävisivät vastaamassa kyselyyn, jotta Suomessa saataisiin mahdollisimman kattava kysely valmiuksista vastata direktiivin vaatimuksiin. Kyselyn vastauksia tullaan käyttämään myös direktiivin vaikutusten arvioinnin tukena. Kyselyyn on mahdollista vastata suomeksi tai ruotsiksi. Kyselylomakkeen alussa kerrotaan lisätietoa direktiivistä ja siinä on mukana linkki varsinaiseen direktiivitekstiin. 

Kyselyn vastausaikaa on nyt jatkettu pääsiäisen jälkeen pe 21.4.2017 asti. Kunnista tuli maaliskuun aikana joitakin kymmeniä vastauksia eri toimialoilta, mutta myös lisää vastauksia ja mielellään eri toimijoiden näkökulmasta kaivataan. Ei myöskään haittaa, jos yhdestä kunnasta vastataan useamman kerran, esimerkiksi eri palveluiden näkökulmasta. Kaikki vastaukset täydentävät kokonaiskuvaa.

Suomeksi: https://www.webropolsurveys.com/Answer/SurveyParticipation.aspx?SDID=Fin1266985&SID=b103f69d-7bf0-408b-9425-5638a27285e3&dy=735635524

Ruotsiksi: https://www.webropolsurveys.com/Answer/SurveyParticipation.aspx?SDID=Fin1272289&SID=6382d238-ffdd-4f6a-a981-1de1cd57d122&dy=373482552

Ennakolta arvioidaan, että asia on huonosti tunnettu ja kyselyn avulla halutaan tarkempaa tietoa siitä, kuinka julkiset verkkosivustot vastaavat direktiivin vaatimuksia ja millaisiksi vastaajat kokevat valmiutensa vastata direktiivin vaatimuksiin omien verkkosivujen ja mobiilisovellusten saavutettavuuden takaamiseksi. Työryhmä haluaa myös tietoa odotuksista ja haasteista, joita vaatimusten voimaantulo voi tuoda. Kuntien kannalta direktiivin velvoitteet tulevat voimaan ajallisesti samaan aikaan monien muiden velvoitteiden ja uudistusten kanssa, joten on tärkeää myös tunnistaa oikeat tavat tukea muutosvaiheessa.

Pyydämme, että kyselyyn vastataan mahdollisimman laajasti niin kunnista, valtiolta, kolmannelta sektorilta kuin yksityishenkilöinä. Myös verkkoalustoja ja verkkopalveluita tuottavat yritykset ovat tervetulleita vastaamaan kyselyyn. Kyselyä saa - ja on toivottavaa välittää eteenpäin ja kannustaa yhteistyökumppaneitanne vastaamaan. Palautetta kyselystä voi lähettää valtiovarainministeriöön Markus Rahkolalle (markus.rahkola(at)vm.fi) tai Pauliina Komulaiselle (pauliina.komulainen(at)vm.fi). 

Tagit