Kuntaliiton kysely kuntien sivistysjohdolle

Kuntien sivistysjohto toivoo, että sivistyspalvelujen ja maakunnan sote-palvelujen yhteistyörakenteet valmistellaan yhteistyössä

Kuntaliiton opetus- ja kulttuuriyksikkö on toteuttanut kuntien sivistysjohdolle osoitetun kyselyn lasten ja perheiden palvelujen valmistelusta sote- ja maakuntauudistuksessa. Kyselyyn osallistui 124 kuntaa eri puolilta Suomea ja vastauksia saatiin kaikista maakunnista.

Kyselyn tarkoituksena oli selvittää erityisesti, miten kuntiin jäävien lasten ja perheiden palveluiden edustajat ovat mukana sote- ja maakuntauudistuksen valmistelussa ja minkälaista muutostukea kunnissa toivotaan.

Kuntien sivistysjohtajat ovat huolissaan siitä, että sivistystoimen rooli on toistaiseksi ollut melko vähäinen sote- ja maakuntauudistuksen valmistelussa. Vastauksissa painottui epätietoisuus tulevan järjestelmän yhteistyörakenteista ja toimintamalleista kunnan ja maakunnan välillä.

Koulutuksen, varhaiskasvatuksen ja muiden kuntien hyvinvointipalvelujen ottaminen mukaan valmisteluvaiheessa katsottiin olevan uudistuksen onnistumisen edellytys. Yhteistyöpintojen kehittäminen katsottiin tärkeäksi, jotta moniammatilliset palvelut voidaan toteuttaa asiakkaan kannalta sujuvasti. Tulokset olivat tältä osin pitkälti yhteneväisiä sote-muutosjohtajille tehdyn kyselyn kanssa. 

Lasten ja perheiden palvelujen muutosohjelma (LAPE) näyttää olevan keskeisessä asemassa muutoksen valmistelussa kaikissa maakunnissa. Valmistelua tehdään myös muissa maakunnallisissa ja kuntakohtaisissa työryhmissä. Valmistelun etenemisessä ja työskentelyn muodoissa oli vaihtelua maakuntien välillä.

Kuntaliitto hyödyntää kyselyn antia kunnille suunnattavan muutostuen rakentamisessa. Vastauksissa Kuntaliitolta toivottiin muutostukea erityisesti kuntien ja maakuntien järjestämien palveluiden yhteistyörakenteiden kehittämisessä, käytäntöjen edistämisessä ja yhdyspintojen prosessikuvauksissa sekä lasten ja perheiden palveluiden johtamisessa kunta- ja maakuntarakenteessa. Sivistysjohdon vastauksissa painottui vahvasti myös hyvinvoinnin edistäminen kunnan ja maakunnan välisenä yhteistyönä.

Kyselyssä tarkasteltiin lasten ja perheiden palveluja kokonaisuutena, johon yhtenä osana sisältyy Lapsi- ja perhepalvelujen muutosohjelmatyö (LAPE). Kuntaliitto toteutti vastaavanlaisen kyselyn toukokuussa 2017 maakuntien sote-muutosjohtajille.

Kuntaliiton asiantuntijat, jotka voivat kertoa lisää

Löydä lisää sisältöä samoista teemoista

Kuntien digiviikko kesäkuussa!

Kuntien digiviikko järjestetään 5.-9.6. Digiviikon tavoitteena on nostaa digitalisaatioon liittyviä kysymyksiä laajempaan keskusteluun erityisesti kuntanäkökulmasta sekä tulosten että haasteiden kautta.

Tutustu digiviikon ohjelmaan!

Siniset kikkareet

Uudistuvat, erilaistuvat ja elinvoimaiset kunnat: tutustu Kuntaliiton ehdotuksiin hallitusohjelmakirjauksiksi

Eduskuntavaalit ovat myös kuntavaalit. Kokosimme kuntakentän 13 kärkitavoitetta kevään hallitusohjelmaneuvotteluihin.

Tutustu hallitusohjelmatavoitteisiin.