Tiedusteluun vastanneet kunnat, lopulliset tiedot julkaistu 17.11.2017 klo 13

Kuntien vuoden 2018 tulo- ja kiinteistöveroprosentit

Keräsimme tähän yhteyteen tietoa kuntien tulo- ja kiinteistöveroprosenteista vuodelle 2018. 

Päivitimme tulo- ja kiinteistöveroprosenttitietoja käsittelevää excel-tiedostoa 9.11., 13.11. ja 15.11.2017.

Lopulliset tiedot julkaisimme 17.11.2017.

Kuntien tulo- ja kiinteistöveroprosentit -tiedustelun vastaukset:

Verotulot muodostavat puolet kuntien kaikista tuloista

Verotulot ja muut tulot

Kunnallisveron tuotto on eristä selvästi merkittävin, sillä se muodostaa noin 42 prosenttia kuntien kaikista tuloista. Kiinteistöveron osuus kuntien tuloista on noin neljä prosenttia, ja samaa kokoluokkaa on yhteisöveron osuus. 

Kuntien toimintaa rahoitetaan lisäksi valtionosuuksilla, myynti- ja maksutuloilla sekä tarvittaessa lainanotolla ja muilla tulonlähteillä.

Kuntien palveluja käytetään koko elämänkaaren ajan, mutta erityisen paljon lapsuudessa ja vanhuudessa

Veroja maksetaan ja kuntien palveluja käytetään eri tavoin elämänkaaren eri vaiheissa. Keskituloinen, noin 3 600 euroa kuukaudessa tienaava palkansaaja maksaa kunnallisveroa keskimäärin noin 7 200 euroa vuodessa.

eri-ikäisinä eri palveluja käytetään eri tavalla

Verotulojen vastineena tarjottavia palveluja hyödynnetään eri tavoin eri ikäisenä. Alle 18-vuotias käyttää vuosittain palveluja 12 900 euron edestä, ja yli 65-vuotias noin 9 100 euron edestä. Työikäinen väestö eli 18-64-vuotiaat käyttävät kuntien palveluja noin 4 100 euron edestä vuosittain.

Vuonna 2017 keskimääräinen kunnallisveroprosentti on 19,90 %

Kunnat saavat vapaasti päättää tuloveroprosentistaan, ja verotusoikeus on pohjoismaisen kuntajärjestelmä peruspilari. Keskimääräinen tuloilla painotettu kunnallisveroprosentti vuonna 2017 on 19,90 %, korkein on 22,50 ja alhaisin 16,50.

Verovelvollisilla on oikeus lukuisiin kunnallisverotuksessa tehtäviin vähennyksiin. Tämän johdosta kunnan nimellinen veroprosentti näyttäytyy korkeampana kuin bruttopalkasta laskettu ns. efektiivinen kunnallisveroprosentti. Verovähennyksistä johtuen kuntien efektiivinen veroporosentti on noin 14,50 %.

Kunnat saavat päättää kiinteistöveroprosenteistaan tietyn vaihteluvälin sisällä. Esimerkiksi yleisen kiinteistöveroprosentin vaihteluväli on 0,93–2,00 % ja vakituisen asuinrakennuksen 0,41–0,90 %. 

Aiheesta lisää:

Kuntien keskimääräinen tuloveroprosentti laskee ensimmäisen kerran yli 20 vuoteen
Kuntaliiton mediatiedote, julkaistu 17.11.2017

Kunnan kustannusrakenne
Tutustu kotikuntasi kuntapalveluiden kustannuksiin ja vertaile toisiin kuntiin

Kuntanavigaattori
Kuntanavigaattori visualisoi kuntakohtaista tilastotietoa. Voit verrata oman maakuntasi kuntia keskenään tai tarkastella tietyn kunnan tilastoa verraten sitä asukasluvultaan saman kokoluokan kuntaan. Mukana myös tuloveroprosentit vuonna 2018.

Tagit