Lastensuojelupalveluiden vaikuttavuutta kartoittava mittari valmistuu loppuvuodesta

Lastensuojelu

Ensi vuoden alusta kuntien sekä yksityisten toimijoiden on mahdollista ottaa käyttöön Kuntaliiton kehittämä lastensuojelupalveluiden vaikuttavuutta mittaava toimintakykymittari. Toimintakykymittari on suunniteltu käytettäväksi lastensuojeluun sekä lapsi- ja perhepalveluihin työvälineeksi.

Mittarin lomakkeet kartoittavat asiakasperheen toimintakykyä. Kun toimintakyky kartoitetaan palvelun alussa ja palvelun lopussa, tai tietyn ajanjakson jälkeen, saadaan tieto siitä, miten palvelu on vaikuttanut perheen toimintakykyyn. Yhdistettynä kustannuslukuihin, voidaan laskea palveluiden tehokkuuksia ja kohdistaa resurssit toimivimpiin palveluihin.

Kymmenen kuntaa/kuntayhtymää pilotoi toimintakykymittaria 2016–2017, eli käyttävät mittaria työvälineenä osana asiakastyötä. Toimintakykymittaria kehitetään pilotoinnista saatujen kokemusten perusteella vielä syksyllä 2017. Samalla Kuntaliitossa analysoidaan mittarilla kerätty data, ts. miten pilotoivien kuntien lastensuojelun asiakasperheiden toimintakyky on muuttunut palveluiden aikana.

Pilotoinnista kirjoitetaan raportti, joka julkaistaan loppuvuodesta.

Sen lisäksi, että mittari toimii työssä ohjaavana työvälineenä tasalaatuistaen palveluissa tehtävää sosiaalityötä. Se kerää tietopohjan, jonka avulla päästään käsiksi palveluiden vaikuttavuuden lisäksi lapsi- ja perhekohtaisten asiakaspolkujen tarkasteluun. Datan kerääminen mahdollistaa täten rakenteellisen sosiaalityön ja tiedolla johtamisen.

Lisää aiheesta Kuntaliiton verkkopalvelussa:

 

Tags