Kuntaliitto mukana Liikenneinfrastruktuuri 2040 -hankkeessa:

Liikenneinfra kaipaa tavoitteellisuutta ja pitkäjänteisyyttä

Liikenneinfraa tullaan todennäköisesti kehittämään vuoteen 2040 mennessä 77-105 miljardin edestä. Miten tämä raha käytetään fiksusti? Suomi tarvitsee usean vaalikauden mittaisen infraohjelman muiden Pohjoismaiden tapaan, todetaan 16.1.2017 julkistetussa Liikenneinfrastruktuuri 2040 -hankkeen johtopäätöksissä. Hankkeen ohjausryhmä, jossa myös Kuntaliitto oli mukana, ehdottaa poliittisille päättäjille, että nämä käynnistäisivät pitkän aikavälin infraohjelman laatimisen.

Yksittäisten hankkeiden sijaan on syytä tarkastella koko liikennejärjestelmää: alueiden, kaupunkien ja elinkeinoelämän tarpeita niin henkilö- kuin tavaraliikenteen näkökulmasta. Alueiden ja keskusten saavutettavuus on niiden vetovoiman kannalta erittäin tärkeä asia. Kuten myös liikenneyhteyksien palvelutaso esimerkiksi junaliikenteessä. Pitkäjänteisyys tukee myös tavoitteellista maankäyttöä. Kyse on myös koko Suomen kilpailukyvystä ja saavutettavuudesta. Esimerkiksi Itämeren alueen liikenneinfrastruktuuria on kehitettävä eri maiden yhteistyönä, jolloin se huomioidaan paremmin myös EU:n liikenneverkoston kehittämisessä ja sen rahoituksessa.

Hankkeessa hahmotettiin Suomen liikenneinfrastruktuurin kehittämiselle neljä karrikoitua polkua. Älykäs, Huima, Kuuliainen ja Niukka johtavat hyvinkin erilaisiin tulevaisuudenkuviin, kun tarkastelujakso on ulotettu vuoteen 2040 saakka. Skenaarioiden laadinnasta vastasivat VTT ja Tampereen ammattikorkeakoulu.

Liikenneinfrastruktuuri 2040 -hankkeen ohjausryhmään osallistuivat Rakennusteollisuus RT, Elinkeinoelämän keskusliitto EK, Kuntaliitto, Liikennevirasto, Maa- ja metsätaloustuottajain keskusliitto MTK, Suomen ammattiliittojen keskusjärjestö SAK sekä Toimihenkilökeskusjärjestö STTK. Hankkeen rahoitti TT-säätiö.

Raportti on saatavilla verkosta VTT:n sivuilla http://www.vtt.fi/inf/pdf/technology/2017/T283.pdf
ja raportti sekä julkistustilaisuuden aineistot RT:n sivuilla www.rakennusteollisuus.fi/Liikenneinfra2040

Tagit
Johanna Vilkuna

Etunimi
Johanna
Sukunimi
Vilkuna
Liikenneasiantuntija

Yhteystiedot
Puhelinnumero
+358 9 771 2104
Kännykkä
+358 40 869 7836
Vastuualueet
  • liikennepolitiikka
  • yhdyskuntien liikenteen suunnittelu ja ohjaus
  • henkilöliikenne
Organisaatio
Suomen Kuntaliitto ry
Yksikkö
Yhdyskunta ja ympäristö -yksikkö