Lukiokoulutuksen erityiset koulutustehtävät 1.8.2018 lukien - OKM tiedottanut kirjeellä koulutuksen järjestäjiä

Hallitus on antanut eduskunnalle esityksen (HE 20/2017) erityistä koulutustehtävää koskevista lainsäädäntömuutoksista. Hallituksen esitykseen sisältyi muun muassa tarkentavia säännöksiä erityisen koulutustehtävän ja siihen sisällytettävän rahoituksen myöntämisestä, ministeriön toimivallasta ja myöntämiskriteereistä. Ehdotuksen mukainen koulutus käynnistyisi 1.8.2018 lukien.

Opetus- ja kulttuuriministeriö on tiedottanut lukiokoulutuksen järjestäjiä kirjeellä kyseisestä hallituksen esityksestä ja varaa mahdollisuuden erityisten koulutustehtävien hakemisen koskien 1.8.2018 alkavaa koulutusta. 

Hakemus tulee tehdä valtioneuvostoon 17.5.2017 mennessä.

Nykyisten lukiokoulutuksen erityisen koulutustehtävän sisältävien järjestämislupien, jotka ovat voimassa 31.7.2017 asti, voimassaoloa jatkettaisiin hallituksen esityksen mukaan edelleen 31.7.2018 saakka. Tavoitteena on varmistaa erityisen koulutustehtävän mukaan opiskelevien oikeusturva.

Hakuprosessi voidaan toteuttaa ja päätökset antaa alkusyksystä 2017, mikäli eduskunta hyväksyy hallituksen esityksen HE 20/2017 vp.

Tiedote ja linkki hakulomakkeisiin ovat saatavilla opetus- ja kulttuuriministeriön www-sivuilta osoitteessa
http://www.minedu.fi/erityinen-koulutustehtava

Tags