Maakuntakonsernien johtamisrakenteisiin tukea

Tulevien uusien maakuntien konserniajattelussa vielä paljon pohdittavaa

Sote- ja maakuntauudistuksen myötä syntyvien maakuntakonsernien keskeiset opit voidaan ammentaa nykyisistä kuntakonserneista, vaikka maakuntakonsernien luonne ja reunaehdot poikkeavat monin tavoin siitä, mihin kunnissa on totuttu. Keskeisiä lähtökohtia maakuntien toiminnan organisoinnille ovat järjestämisen ja tuottamisen erottaminen, tuotannon laaja yhtiöittäminen, sote-palveluiden maakunnallinen liikelaitos sekä tukipalvelujen valtakunnallinen organisoituminen.

Kuntaliitolta kehittämisaloite maakuntakonsernin johtamisesta

Kuntaliitto on koonnut maakuntakonsernien rakentumisen tueksi maan parhaista asiantuntijoista koostuvan neuvonantajaryhmän. Siihen kuuluu edustajia tutkimusmaailmasta, kuntakonsernien ja kuntien johdosta, uudistuksen muutosjohtajista sekä Kuntaliitto-konsernista. Maakuntakonsernin Advisory Boardin ensimmäinen konkreettinen keskustelujen ja työskentelyn tulos on Maakuntakonsernin johtaminen - kehittämisaloite, jossa hahmotetaan maakuntien toiminnan monikasvoista kenttää.

Kehittämisaloitteen tavoitteena on kiinnittää esivalmistelu-organisaatioiden ja syksyllä aloittavien väliaikaishallintojen huomiota olennaisiin asioihin ja kysymyksen asetteluihin. Kehittämisaloitteessa tarkastellaan maakuntakonsernien tulevaa rakennetta ja johtamista, suojattujen markkinoiden hallittua avaamista, järjestäjän roolia, tehtäviä ja osaamista sekä henkilöstövoimavarojen johtaminen maakuntauudistuksessa.

Järjestäjä - tuottaja -asetelma puhututtaa

Maakuntauudistuksessa on keskusteltu runsaasti linjauksesta, jonka mukaan järjestämisen ja tuottaminen tulee eriyttää toisistaan. Järjestämisen ja tuottamisen eriyttämisen tavoitteena on varmistaa tuotannon läpinäkyvyys ja vertailtavuus yksityisen sektorin toiminnan kanssa sekä varmistaa tuotannon erillinen johtaminen.

Pirkanmaan muutosjohtaja ja kokenut järjestäjä-tuottaja -asetelman kokemusasiantuntija Kari Hakari kiteyttää keskeiset opit suurten kaupunkien kokemuksista seuraavasti:

  • Järjestäjän ja tuottajan eriyttäminen on edellytys toimivalle monituottaja- mallille
  • Järjestäjän on oltava riittävän vahva suhteessa tuotantoon
  • Käytössä olevien ohjausjärjestelmien on oltava selkeät
  • Järjestäjän ja tuottajien välinen työnjako on määriteltävä riittävän yksiselitteisesti
  • Järjestäjä ja tuottajat toimivat yhteisten tavoitteiden saavuttamiseksi: kumppanuus
  • Järjestäjällä on oltava käytössään riittävät työkalut
  • Järjestäjällä on oltava riittävät resurssit ja osaamista

 

Konserni on johtamisratkaisuna vaativa 

Yhteistyötä ja selkeää työnjakoa korostaa myös vuorineuvos Kari Neilimo: hyvin johdetussa konserniorganisaatiossa omistajien päätöksentekoelinten, maakunnassa valtuuston ja -hallituksen, konsernin operatiivisen johdon ja tytäryhtiöitten hallitusten sekä niiden operatiivisten johtoelinten yhteistyön ja työnjaon määrittelyjen pitää olla selkeät.

Lisäksi Neilimo toteaa, että konsernimalli johtamisratkaisuna on vaativa: se vaatii konsernihallinnolta, omistajilta ja luottamusjohdolta sekä konsernin operatiiviselta johdolta kykyä johtaa kokonaisuuksia ja ajatella strategisesti. Yhteistyötä tulee tehdä konsernin sisällä ja luoda konsernijohtamista ohjaavia pelisääntöjä, mutta sallia myös samalla organisaation sisällä joustavuus tytäryhtiöitten toiminnassa niiden pyrkiessä toimimaan asiakaslähtöisesti omalla toimialueellaan.

Vasta aika tulee näyttämään maakuntakonsernien muotoutumisen

- Vaikka maakuntakonsernin rakenteessa näyttää olevan paljon lakisääteisesti jo ratkaistua, myös maakuntien luottamushenkilöille ja virkamiehille jää tehtävää sen muotoilemisessa. Vasta käytäntö tulee osoittamaan, miten monitahoisen ja -kerroksisen maakuntakonsernin johtamisessa ja omistajaohjauksessa onnistutaan, toteaa varatoimitusjohtaja Timo Reina Suomen Kuntaliitosta.

 

Lisätietoja:

Timo Reina, varatoimitusjohtaja, p. 050 5262158
Kirsi Mononen, johtava lakimies, p. 040 569 5511
Jarkko Majava, kehityspäällikkö, p. 0503252306

 

Maakuntakonsernin johtaminen -kehittämisaloite on ladattavissa: http://shop.kunnat.net/product_details.php?p=3355

Maakuntakonsernin johtaminen -kehittämisaloite

narrow

Kuntaliiton asiantuntijat, jotka voivat kertoa lisää

Löydä lisää sisältöä samoista teemoista

Kuntien ilmastokonferenssi 30.-31.5. – Tervetuloa mukaan!

Tervetuloa keskustelemaan kuntien ilmastotyöstä! Mitä on vuosien aikana opittu ja miten näitä oppeja hyödynnetään tulevassa työssä?

Lue lisää ja ilmoittaudu mukaan!

Kuntien digiviikko kesäkuussa!

Kuntien digiviikko järjestetään 5.-9.6. Digiviikon tavoitteena on nostaa digitalisaatioon liittyviä kysymyksiä laajempaan keskusteluun erityisesti kuntanäkökulmasta sekä tulosten että haasteiden kautta.

Tutustu digiviikon ohjelmaan!

Siniset kikkareet

Uudistuvat, erilaistuvat ja elinvoimaiset kunnat: tutustu Kuntaliiton ehdotuksiin hallitusohjelmakirjauksiksi

Eduskuntavaalit ovat myös kuntavaalit. Kokosimme kuntakentän 13 kärkitavoitetta kevään hallitusohjelmaneuvotteluihin.

Tutustu hallitusohjelmatavoitteisiin.