Maatalouden lomituspalveluiden uudistamista koskeva lakiesitys lausuntokierroksella

Maatalouden lomitusjärjestelmien toimeenpanon uudistamistyöryhmä luovutti loppuraporttinsa ministeri Rehulalle 21.4.2017. Loppuraportti sisältää myös luonnoksen hallituksen esitykseksi maatalousyrittäjien, turkistuottajien ja poronhoitajien lomituspalvelujen uudistamisesta. HE luonnos on lausuntokierroksella 9.5.-3.7.2017. Lausuntopyyntö on lähetetty mm. niihin 44 kuntaan, jotka vastaavat lomituksen paikallisyksiköiden toiminnasta. Lomituspalveluiden uudistaminen koskee myös muita kuntia sekä maakuntia. HE on eduskunnan käsittelyssä syysistuntokaudella 2017 ja lakien on tarkoitus tulla voimaan 1.1.2019.

 

Tagit
Taina Väre

Taina Väre

Erityisasiantuntija
Elinvoima ja talous -yksikkö, Alueet ja elinkeinot
+358 9 771 2030, +358 50 462 7279
Vastuualueet
  • maaseudun kehittäminen
  • pienkunta-asiat
  • Pienten kuntien neuvottelukunnan sihteeri