Maatalouden lomituspalveluiden uudistamista koskeva lakiesitys lausuntokierroksella

Maatalouden lomitusjärjestelmien toimeenpanon uudistamistyöryhmä luovutti loppuraporttinsa ministeri Rehulalle 21.4.2017. Loppuraportti sisältää myös luonnoksen hallituksen esitykseksi maatalousyrittäjien, turkistuottajien ja poronhoitajien lomituspalvelujen uudistamisesta. HE luonnos on lausuntokierroksella 9.5.-3.7.2017. Lausuntopyyntö on lähetetty mm. niihin 44 kuntaan, jotka vastaavat lomituksen paikallisyksiköiden toiminnasta. Lomituspalveluiden uudistaminen koskee myös muita kuntia sekä maakuntia. HE on eduskunnan käsittelyssä syysistuntokaudella 2017 ja lakien on tarkoitus tulla voimaan 1.1.2019.

 

Kuntaliiton asiantuntijat, jotka voivat kertoa lisää

Löydä lisää sisältöä samoista teemoista
Siniset kikkareet

Uudistuvat, erilaistuvat ja elinvoimaiset kunnat: tutustu Kuntaliiton ehdotuksiin hallitusohjelmakirjauksiksi

Eduskuntavaalit ovat myös kuntavaalit. Kokosimme kuntakentän 13 kärkitavoitetta kevään hallitusohjelmaneuvotteluihin.

Tutustu hallitusohjelmatavoitteisiin.