Maa- ja metsätalousministeriön työryhmä perustettu

Maatalous- ja ruoka-ala maakuntauudistuksessa

Maa- ja metsätalousministeriö on asettanut työryhmän käsittelemään maa- ja metsätalousministeriön ruokaosaston toimialan toimintatapavaihtoehtoja maakuntauudistuksessa. Työn kohteena ovat työ- ja elinkeinoministeriön ohjauksessa hoidetut maa- ja metsätalousministeriön hallinnonalan elinkeino-, liikenne-ja ympäristökeskustehtävät, maaseutuhallinnon yhteistoiminta- alueilla hoidetut viljelijätukihallinnon tehtävät, aluehallintovirastoissa hoidetut valvontatehtävät sekä ympäristöterveydenhuollon yhteistoiminta-alueesta annetussa laissa (410/2009) tarkoitetuilla yhteistoiminta-alueilla hoidetut ympäristöterveydenhuollon tehtävät. Työryhmän tarkastelee maa-ja metsätalousministeriön hallinnonalan maakuntiin siirtyvien tehtävien kokonaisuutta ja tehtävien hoidon yhteyttä koko hallinnonalalla: maaseudun kehittämisessä, maa- ja elintarviketaloudessa ja luonnonvarataloudessa. Työryhmän toimikausi on 28.3.2017 - 30.9.2019.

Kuntaliiton edustajan työryhmässä toimii ympäristöterveydenhuollon erityisasiantuntija Tarja Hartikainen ja hänen henkilökohtaisen varajäsenenään maaseutuasioiden erityisasiantuntija Taina Väre. Ympäristöterveydenhuollon yhteistoiminta-alueita edustaa toimialajohtaja Johanna Mäkinen Liedon yhteistoiminta-alueelta sekä hänen henkilökohtaisena varajäsenenään terveysvalvonnanjohtaja Sampsa Kinnunen Itä-Savon sairaanhoitopiirin kuntayhtymästä. Maaseututoimea edustaa maaseutujohtaja Pertti Iivanaisen Joensuun seudun maaseutupalveluista ja hänen henkilökohtaisena varajäsenenään toimii maaseutuasiamies Taina Wirberg Paimion maaseutupalveluista. Maaseutuhallinnon edustajan on Laukaan yhteistoiminta-alueen johtaja Jari Halttunen ja hänen henkilökohtaisen varajäsenenään toimii maaseutupäällikkö Hanna Murtomäki-Kukkola Alavudelta.

Työryhmän tehtävä on:

  1. Toimia tiedonvaihto- ja palautekanavana keskushallinnon ja alue- ja paikallishallinnon välillä maakuntauudistusvaiheessa j a maakuntien toiminnan alkuvaiheessa.
  2. Toimia edellä asettamiskohdassa mainituilla maa-ja metsätalousministeriön hallinnonalan osa-alueilla organisoinnin tukena maakuntauudistusvaiheessa.
  3. Toimia maakuntauudistuksen ja sen organisoinnin asiakaslähtöisten hyvien käytäntöjen esittely- ja keskustelufoorumina maa- ja metsätalousministeriön hallinnonalalla.

Työryhmän tulee kuulla Ahvenanmaan maakunnan edustajia ja tarpeen mukaan muiden sidosryhmien edustajia. Työryhmän tulee työssään huomioida ruotsinkieliset palvelut ja niiden turvaaminen.

Työryhmän tulee työnsä kuluessa kuulla lomituspalveluluihin liittyen sosiaali- ja terveysministeriötä ja muita maatalousyrittäjien lomituspalvelujen asiantuntijoita.

Tagit
Taina Väre

Taina Väre

Erityisasiantuntija
Elinvoima ja talous -yksikkö, Alueet ja elinkeinot
+358 9 771 2030, +358 50 462 7279
Vastuualueet
  • maaseudun kehittäminen
  • pienkunta-asiat
  • Pienten kuntien neuvottelukunnan sihteeri