Mauri Pekkarinen: Kunnat ovat perusteltuja työvoima- ja elinkeinopalvelujen tuottajia myös tulevaisuudessa

Mauri Pekkarinen: Jokaisen kunnan tukeuduttava vahvuuksiinsa, joka ei siihen pysty, näivettyy

Kuntaliiton valtuuston puheenjohtaja, kansanedustaja Mauri Pekkarinen epäilee suunnitelmia siirtää merkittävä osa TEM:n alaisista työvoima- työllisyys- ja elinkeinopoliittisista palveluista, kehittämistoimista ja osa niiden rahoituksesta valtiolta tai maakunnilta yksityisille yrityksille.

– Sote-uudistuksen idea siitä, että maakunnat järjestävät ja yksityiset ja maakuntaomisteiset yritykset tuottavat, ei ole paras ratkaisu kuntien elinvoima- ja strategiaratkaisujen tukemiseen. Kunta on mielestäni monen työvoima- ja elinkeinopalvelun tai -tuen tuottajana vähintään yhtä perusteltu toimija kuin yksityinen yritys, Pekkarinen totesi Kuntaliiton valtuuston avauspuheenvuorossaan 31.5.2017.

Pekkarinen muistutti, että sote- ja maakuntauudistus muuttaa kunnan ja kuntapäättäjien roolia merkittävästi.

– Menestyäkseen jokaisen kunnan on jatkossa tunnistettava tähänastista paremmin omat vahvuutensa muihin verrattuna ja tehtävä strategiset valintansa niiden pohjalta. Joka ei pysty tähän, se näivettyy tai häviää suorastaan kartalta.

– Jo tänään meillä on hyviä esimerkkejä onnistuneista omien vahvuuksien löytämisistä niin teollisissa kuin palveluelinkeinoissakin. Kuusamon matkailu, Närpiön tomaatit, Kauhajoen logistiikka ja Vieremän metsäkoneet, Turun telakkateollisuus, Uudenkaupungin autoteollisuus, ovat muutama esimerkki onnistuneista strategisista valinnoista. Lähes aina elinkeinopoliittisten perusvalintojen tekijöitä ovat yritykset, elinkeinoelämä itse. Kunnan rooli on ollut olla rohkea ja vahvistaa vahvuuksia selkeillä strategisilla valinnoilla.

– Rohkaisen siis kuntia – viime kädessä valtuustoja – omien vahvuuksien tunnistamiseen, omiin strategisiin valintoihin, tietoisesti erilaisiin valintoihin. Tämä työ on paljon vaativampaa kuin kinaaminen vaikkapa koulun lakkauttamisesta tai järjestöavustuksista.

Valta uhkaa karata kuntapäättäjiltä liian kauas

Pekkarinen pitää valitettavana sitä, että kunnallisissa luottamustehtävissä toimivien kuntalaisten määrä on vähentynyt paljon ja lauta- ja hallintokuntia on lopetettu.
– Pieni epäily minulla on, että tällä tiellä on menty jo vähän liian pitkälle. Monessa kunnassa valtaa on delegoitu liian kauas valituista päättäjistä, esimerkiksi kunnallisiin yhtiöihin, joiden omistajaohjaukseen jo yhtiölainsäädäntö asettaa rajoituksia.

– Vähintä mielestäni olisi, että Suomen Oikeustoimittajat ry:n tuore ehdotus arvioitaisiin. Heidän mukaansa julkisuuslain soveltamisalaa tulisi laajentaa koskemaan myös yksityisiä yrityksiä, jos julkinen valta käyttää niissä määräysvaltaa ja niiltä osin kuin ne toteuttavat julkisia palveluja.

Tagit