Jokamiehenoikeudet

Mene metsään, mutta toimi oikein

Jokamiehenoikeuksilla tarkoitetaan jokaisen Suomessa oleskelevan mahdollisuutta käyttää luontoa siitä riippumatta, kuka omistaa alueen tai on sen haltija. Luonnosta nauttimiseen ei tarvita maanomistajan lupaa eikä elämyksistä tarvitse maksaa. Jokamiehenoikeutta käyttämällä ei kuitenkaan saa aiheuttaa haittaa tai häiriötä.

Maamme laajat luonnonalueet ja harva asutus luovat hyvät edellytykset jokamiehenoikeuksien käyttämiselle. Mielessä on kuitenkin hyvä pitää, että eri lait antavat, ohjaavat tai rajoittavat jokamiehenoikeuksia.

Jokamiehenoikeuksien perusteella on sallittua

Luonnon käyttämiseen jokamiehenoikeuksien sallimissa rajoissa ei siis tarvita maanomistajan lupaa eikä oikeuksien käyttämisestä tarvitse maksaa mitään. On kuitenkin hyvä huomioida, että luonnonsuojelualueilla eivät jokamiehenoikeudet ole sellaisenaan voimassa.

Jokamiehenoikeuksin perusteella henkilö saa liikkua jalan, hiihtäen tai pyöräillen muualla paitsi toisen pihamaalla ja erityiseen käyttöön otetuilla alueilla, esimerkiksi viljelyksessä olevat pellot ja istutukset.

Henkilöllä on oikeus oleskella tilapäisesti alueilla, missä liikkuminenkin on sallittua, esimerkiksi telttailla riittävän etäällä asumuksista. Lisäksi voi poimia luonnonmarjoja, sieniä ja kukkia sekä onkia ja pilkkiä sekä kulkea vesistössä ja jäällä.

Jokamiehenoikeuksien perusteella ei kuitenkaan ole sallittua

Jokamiehenoikeudella toimiminen ei saa aiheuttaa vähäistä suurempaa haittaa maanomistajalle, maankäytölle tai luonnolle.

Jokamiehenoikeuksien perusteella ei saa siis aiheuttaa häiriötä tai haittaa toisille tai ympäristölle. Luonnossa liikkuessa ei saa häiritä lintujen pesintää ja riistaeläimiä, kaataa tai vahingoittaa puita tai ottaa sammalta, jäkälää, maa-ainesta tai puuta toisen maalta.

Jokamiehen oikeudet eivät myöskään oikeuta häiritsemään toisen kotirauhaa, roskaamaan luontoa, ajamaan moottoriajoneuvolla maastossa maalla ilman maanomistajan lupaa tai kalastamaan ja metsästämään ilman asianomaisia lupia.

Tagit