Muutos asetukseen rakennuksen energiatehokkuuden parantamisesta korjaus- ja muutostöissä

Ympäristöministeriö antoi 12.5.2017 asetuksen (2/17), jolla muutetaan aiempaa ympäristöministeriön asetusta rakennuksen energiatehokkuuden parantamisesta korjaus- ja muutostöissä. Asetusmuutos on osa uudelleenlaaditun rakennusten energiatehokkuusdirektiivin (2010/31/EU) kansallista toimeenpanoa.

Asetukseen on lisätty määrittelyt tekniselle, toiminnalliselle ja taloudelliselle toteutettavuudelle sekä laajamittaiselle korjaukselle. Asetukseen on lisätty minimihyötysuhdevaatimukset lämmitysjärjestelmille. Ympäristöministeriön arvion mukaan muutoksilla ei ole vaikutusta nykyisiin tulkintoihin. Asetuksesta on poistettu luettelo rakennusluokista, joihin ei sovelleta energiatehokkuutta koskevia vähimmäisvaatimuksia, koska luettelo on lisätty maankäyttö- ja rakennuslakiin.

Asetus tuli voimaan 1.6.2017.

Tagit
Minna Mättö

Etunimi
Minna
Sukunimi
Mättö
lakimies

Yhteystiedot
Puhelinnumero
+358 9 771 2037
Kännykkä
+358 50 308 1487
Vastuualueet
  • maankäyttö- ja rakennuslainsäädäntö (kaavoitus ja maankäyttö)
  • luonnonsuojelulainsäädäntö
  • liikenteen lainsäädäntö
  • asumisen lainsäädäntö
Organisaatio
Suomen Kuntaliitto ry
Yksikkö
Alueet ja yhdyskunnat
Tiimi
Yhdyskunnat ja maankäyttö