Nollalinja 080 005 005 -puhelinpalvelu naisiin kohdistuvaa väkivaltaa tai lähisuhdeväkivaltaa kokeneille

Lähisuhdeväkivalta on vakava yhteiskunnallinen ja kansanterveydellinen ongelma. Naisiin kohdistunut väkivalta sekä lähisuhdeväkivalta ovat Suomessa ilmiöinä valitettavan yleisiä, mutta silti lähisuhdeväkivallan tunnistaminen, siihen puuttuminen ja avun tarjoaminen on sekä väestön että lähisuhdeväkivallan uhrien parissa toimivien ammattilaisten keskuudessa puutteellista. Useimmiten tarvitaan ulkopuolista apua kierteen katkaisemiseksi. Euroopan neuvoston naisiin kohdistuvan väkivallan ja perheväkivallan ehkäisemisen ja torjumisen yleissopimus (ns. Istanbulin sopimus) tuli Suomessa voimaan 1.8.2015. Istanbulin sopimus velvoittaa kunnat ja tulevat maakunnat huolehtimaan naisiin kohdistuvan väkivallan ja lähisuhdeväkivallan ehkäisemisestä ja joustavien palveluketjujen luomisesta. Kunnilla on merkittävä rooli naisiin kohdistuvan väkivallan ja perheväkivallan ehkäisemisessä. Sosiaalihuoltolaki (1301/2014) määrittelee ensimmäisen kerran (11 § 5 mom.) lähisuhde- ja perheväkivallan tilanteeksi, jossa sosiaalipalveluja on järjestettävä.

Osana Istanbulin sopimuksen toimeenpanoa avattiin joulukuussa Nollalinja 080 005 005 -puhelinpalvelu. Nollalinja on valtakunnallinen, maksuton auttava puhelin kaikille, jotka ovat kokeneet naisiin kohdistuvaa väkivaltaa tai väkivaltaa läheisessä ihmissuhteessaan tai niiden uhkaa.

Palvelu on lähtenyt hyvin käyntiin – soittoja tulee tasaisesti ympäri vuorokauden, kaikkina viikonpäivinä. Nollalinjalle soittajat ovat kaikenikäisiä; nuorista vanhuksiin. Soittajat pyytävät apua itselleen, mutta myös ystävilleen ja läheisilleen. Kuuntelemisen ja keskustelun lisäksi soittajille annetaan konkreettisia neuvoja ja ohjataan edelleen auttavien tahojen pariin riippuen soittajan tilanteesta.

Sähköiset materiaalit vapaasti käyttöönne

Nollalinjan verkkosivuilta voitte ladata materiaalia vapaasti käyttöönne (suomi, ruotsi ja englanti):

www.nollalinja.fi/materiaaleja

Nollalinja lähisuhdeväkivallalle ja naisiin kohdistuvalle väkivallalle

Auttava puhelin 080 005 005

www.nollalinja.fi

Nollinjen

mot våld i nära relationer och våld mot kvinnor.

Hjälptelefon 080 005 005

www.nollinjen.fi

Nollalinja

against domestic violence and violence against women.

Helpline 080 005 005

www.nollalinja.fi/in-english

Nollalinja-puhelinpalvelun käytännön toteuttajana on uskonnollisesti ja poliittisesti sitoutumaton kansalaisjärjestö Setlementti Tampere ry. THL vastaa Nollalinjan toiminnan järjestämisestä ja valtionavustuksen jakamisesta palveluntuottajalle. Oikeusministeriö rahoittaa palvelun valtiolle kerättävästä rikosuhrimaksusta.

Tags