Opas osallistuvasta budjetoinnista julkaistu

Kuntaliiton tuottama selkeäkielinen opas osallistuvasta budjetoinnista julkaistiin 7.6.2017.

Oppaassa esitellään viisi syytä hyödyntää ja neljä tapaa toteuttaa osallistuvaa budjetointia. Niitä havainnollistetaan konkreettisin esimerkein eri puolilta Suomea.

– Osallistuva budjetointi on mielenkiintoinen, maailmalla laajasti käytössä oleva, mutta Suomessa vielä uusi tapa ottaa kuntalaiset mukaan kunnan talouden suunnitteluun, toteaa Kuntaliiton toimitusjohtaja Jari Koskinen.

Koskinen kannustaa kuntia kokeilemaan erityyppisiä osallistuvan budjetoinnin muotoja sekä jakamaan keskenään hyviä käytäntöjä. Myös kesäkuun alussa 2017 voimaan astunut kuntalain 22 § kannustaa osallistuvan budjetoinnin soveltamiseen. Osallistuva budjetointi mainitaan myös maakuntalain luonnoksessa.

Osallistuva budjetointi tarkoittaa, että asukkaat ovat tiivisti mukana suunnittelemassa ja päättämässä taloutta ja resursseja koskevista asioista.

Osallistuvassa budjetoinnissa yhdistyy kaksi tärkeää asiaa: kunnallinen demokratia ja tehokuutta tavoitteleva talousohjaus.

– Vaikka kunnanvaltuuston tehtävänä onkin päättää talouden isoista linjoista, asukkaat kannattaa ottaa mukaan palvelujen, investointien ja talouden suunnitteluun. Tuloksena voi olla tyytyväisempiä kuntalaisia ja paremmin toimivia palveluja, sanoo oppaan laatinut asiantuntija Ritva Pihlaja.

Osallistuvan budjetoinnin opas on tarkoitettu ennen kaikkea kuntien ja tulevien maakuntien luottamushenkilöille. Siitä toivotaan olevan hyötyä myös viranhaltijoille sekä osallistuvan budjetoinnin kehittäjille. Opas on samalla ensimmäinen suomalainen tiivistelmä siitä, mitä osallistuva budjetointi käytännössä tarkoittaa. Oppaan kuntaesimerkit on koottu Espoosta, Helsingistä, Karviasta, Kuopiosta, Lahdesta, Pieksämäeltä, Pudasjärveltä ja Rovaniemeltä.

Osallistuvan budjetoinnin opas on maksuton, ja se on ladattavissa Kuntaliiton verkkokaupasta >>

Opas on tuotettu osana Asukkaat sote- ja maakuntauudistuksen keskiöön -projektia, joka kuuluu Kuntaliiton tarjoamaan sote- ja maakuntauudistuksen muutostukeen. Myös Kunnat 2021 -ohjelma on rahoittanut julkaisun tekemistä.

Lisätietoja antavat

Päivi Kurikka, erityisasiantuntija, Kuntaliitto, paivi.kurikka(at)kuntaliitto.fi, 050 301 9068

Ritva Pihlaja, asiantuntija, oppaan laatija, Bartsys Oy, ritva(at)pihlaja.fi, 0400 895 140

Tagit