Kuntaliiton muutostuki

Opas sopimusten siirrosta sote- ja maakuntauudistuksessa

Kuntaliitto on julkaissut oppaan sopimusten siirrosta sote- ja maakuntauudistuksessa. Oppaan tarkoituksena on auttaa kuntia, kuntayhtymiä ja maakuntia sopimusten selvittämisessä ja siirrossa.

Oppaassa on kuvattu tiivistetysti sopimusprosessin kulku ja tuotu esiin siihen liittyviä pääkohtia. Painopiste on kunnilta ja vapaaehtoisilta kuntayhtymiltä siirtyvissä sopimuksissa.

Pdf-muotoinen maksuton opas on laadittu hallituksen esityksen ja lakiluonnosten perusteella toukokuussa 2017 ja se on tulostettavissa Kuntaliiton verkkokaupasta. Mikäli lopulliseen lakiin tulee oppaassa mainitusta poikkeavia säännöksiä, julkaisua päivitetään.

Nyt julkaistu opas on ensimmäinen osa sopimusoppaiden sarjaa. Myöhemmin julkaistavassa toisessa osassa käsitellään sopimuksiin liittyviä hankintajuridisia kysymyksiä.

Linkit

 

Tagit

Leena Hoppu-Mäenpää

Johtava lakimies

Työvapaalla 30.4.2022 asti. | Tjänstledig t.o.m. 30.4.2022.

Lakiyksikkö, Lakiasiat
+358 9 771 2376, +358 50 576 1084
Vastuualueet
  • sopimusten johtaminen ja sopimushallinta
  • sopimusoikeus ja sopimusperusteinen varautuminen
  • hankintasopimukset - palvelua vain kuntien hankintayksiköille
  • vahingonkorvausoikeus